Οι εργαζόμενοι του ΚΕΕΛΠΝΟ ζητούν να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ένα σωρό αναδρομική επιδόματα και έξοδα ζητούν να λάβουν οι εργαζόμενοι στο ΚΕΕΛΠΝΟ με επιστολή που απέστειλαν στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Κέντρου.

Διαβάστε παρακάτω την σχετική επιστολή:

Προς

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
Τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
ΘΕΜΑ: «Εκκρεμότητα καταβολής δεδουλευμένων στους Εργαζομένους του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.»
Αξιότιμοι Κύριοι,

σε συνέχεια των υπ. αριθμ. πρωτ. κεελπνο: 10009//02-06-2016 και 11010//22-06-2016 εγγράφων του σωματείου εργαζομένων, επανερχόμαστε για τρίτη φορά στο ζήτημα της εκκρεμότητας καταβολής δεδουλευμένης εργασίας και πραγματοποιηθεισών δαπανών προς τους εργαζομένους, παρότι οι εκκρεμότητες αφορούν σε νόμιμες και δεδουλευμένες αποδοχές που προβλέπονται τόσο από το νομικό πλαίσιο (νόμος 4093/2012) όσο και από σχετικές αποφάσεις του δ.ς. του κε.ελ.π.νο.

Τα συγκεκριμένα ζητήματα αφορούν:
– Στην αναδρομική καταβολή των μισθολογικών κλιμακίων στο σύνολο του προσωπικού.
– Στην αναδρομική καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στις κατηγορίες των υπαλλήλων που το δικαιούνται βάσει του ενιαίου μισθολογίου. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων πραγματοποιείται αυξημένη ασφαλιστική παρακράτηση, παρά το γεγονός ότι δεν καταβάλλεται το σχετικό επίδομα (παρασκευαστές, βιολόγοι, χημικοί, νοσηλευτές σε νοσοκομεία, οδηγοί, μάγειρες, καθαριστές). Στο πλαίσιο αυτό εκκρεμεί αίτημα που έχουν υποβάλλει τόσο το Σωματείο Εργαζομένων όσο και η Διοίκηση του Οργανισμού για νομοθετική ρύθμιση και την έκδοση των προβλεπόμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.
– Στην αναδρομική καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου στους υπαλλήλους που το δικαιούνται.
– Στην αποζημίωση των εφημεριών των Ιατρών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τα έτη 2014 και 2015.
– Στην εκκρεμότητα καταβολής μισθοδοσίας στους Εργαζομένους που έχουν απασχοληθεί με συμβάσεις έργου.
– Στην καταβολή των προβλεπομένων αποζημιώσεων και εξόδων στο πλαίσιο της υλοποίησης παρεμβάσεων και δράσεων πρόληψης και δημόσιας υγείας.
Στο πλαίσιο της Αρχής της συνέχειας της Δημόσιας Διοίκησης, σας γνωρίζουμε ότι τα ανωτέρω ζητήματα έχουν πολλαπλώς τεθεί εγγράφως από το Σωματείο Εργαζομένων προς την Διοίκηση του Οργανισμού κατά τα παρελθόντα έτη.

Παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, άρθρο 16 του Νόμου 1264/1982 ορίσετε συνάντηση της Διοίκησης με το Σωματείο Εργαζομένων προκειμένου να δρομολογηθεί η επίλυση των χρονιζουσών εκκρεμοτήτων.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων
Η Γενική Γραμματέας  Ο Πρόεδρος

Ελισάβετ  Καμολίνου   Πουλής Σταμάτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν