Οι αμοιβές μειώνονται αντί να αυξάνονται… Μετά τους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ, ήρθε κι άλλη βόμβα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Tο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) έκρινε ότι το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό όλων των Δημοσίων νοσοκομείων της χώρας δεν δικαιούται να λάβει την αμοιβή, ούτε δικαιούται να την λάβει αναδρομικά για την διετία 1997-1999. Η είδηση "έσπασε" σαν βόμβα και έκτοτε όλοι ψάχνονται...

Η πρόσθετη αμοιβή προσέλευσης μισθωτών σε θέσεις προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ίσχυε από 1.1.1997 και για  το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων. Αλλά τα πράγματα φαίνεται ότι αλλάζουν…

Στο πλαίσιο της κατάργησης δια νόμου των πρόσθετων αμοιβών και επιδομάτων πλην ελαχίστων, και παρά ότι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη νοσηλευτικό προσωπικό (71 άτομα) δημόσιου νοσοκομείου που ζητούσαν να τους καταβληθεί νομιμοτόκως το ποσό των 10.509 ευρώ, ως διαφορά αποδοχών που προέκυψε από την παράλειψη καταβολής της, κατά το νόμο 201/1975, πρόσθετης αμοιβής, για το χρονικό διάστημα από 1.1.1997 έως και 31.12.1999… η βόμβα έσπασε στα χέρια τους.

Άρειος Πάγος

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 3/2015 απόφασή της, έκρινε ότι «η πρόσθετη αμοιβή του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 201/1975 δεν καταργήθηκε ούτε με το νόμο 2470/1997, ούτε με το ν. 3205/2003 και τούτο διότι η πρόσθετη αυτή αμοιβή δεν συνιστά επίδομα ή ειδική πρόσθετη παροχή, αλλά μέρος των νομίμων αποδοχών που λαμβάνει υπάλληλος νοσηλευτικού ιδρύματος για την απασχόλησή του».

ΣτΕ

Αντίθετα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1472/2016 απόφασή της, έκρινε το αντίθετο, δηλαδή ότι «η πρόσθετη αμοιβή του άρθρου 2 παρ. 3 του νόμου 201/1975, η οποία θεσπίσθηκε ως κίνητρο προσέλκυσης προσωπικού σε νοσηλευτικά ιδρύματα, καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος του νόμου 2470/1997, ήτοι από 1.1.1997, εφόσον δεν προβλέφθηκε, ειδικώς, η διατήρησή της από τις διατάξεις του νόμου αυτού».

Η υπόθεση έφτασε τελικά στο ΑΕΔ λόγω των αντιθέτων αποφάσεων και αυτό με την υπ΄ αριθμ 16/2017 απόφασή του τάχθηκε υπέρ των θέσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ. Έκρινε δηλαδή ότι η επίμαχη πρόσθετη αμοιβή καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος του νόμου 2470/1997, δηλαδή από 1.1.1997 και το νοσηλευτικό προσωπικό κλπ των δημοσίων νοσοκομείων δεν δικαιούται το ποσό των 10.509 ευρώ, ως διαφορά αποδοχών.

Αυτά!