Όγκοι εγκεφάλου: Ποιες είναι οι νέες θεραπείες

  • Iatropedia
Οι όγκοι του εγκεφάλου επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του ανάλογα με το χώρο που καταλαμβάνουν. Πως αντιμετωπίζονται; Σε ποια είδη χωρίζονται; Απαντήσεις στο επιστημονικο άρθρο που ακολουθεί.

Του Παναγιώτη Παντελάκου Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου

Οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος ( που αλλιώς ονομάζονται όγκοι του εγκεφάλου ή νεοπλάσματα εγκεφάλου ) αποτελούνται από παθολογικό ιστό που αυξάνεται γρήγορα λόγω του μη ελεγχόμενου πολλαπλασιασμού των κυττάρων.

Τα παθολογικά νεοπλασματικά (καρκινικά) κύτταρα αναπαράγονται γρήγορα και ανεξέλεγκτα και οι λόγοι για αυτόν τον γρήγορο πολλαπλασιασμό δεν έχει διερευνηθεί πλήρως.

Όγκοι Εγκεφάλου

Οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου (αναπτύσσονται αρχικά από δομές του εγκεφάλου) και δευτεροπαθείς εγκεφαλικές εντοπίσεις από μεταστατική διασπορά άλλης πρωτοπαθούς εστίας.

Πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου

Μεταστατικοί (δευτεροπαθείς) όγκοι εγκεφάλου

Ακτινοθεραπεία

Ο στόχος της ακτινοθεραπείας είναι να προκαλέσει άμεση βλάβη στο DNA των κυττάρων που οδηγεί σε άμεση νέκρωση τους η και σε μη ικανότητα να πολλαπλασιάζονται, αφήνοντας τον κανονικό ιστό του εγκεφάλου αβλαβή.

Η ακτινοθεραπεία μπορεί να ακολουθήσει την χειρουργική εξαίρεση ή και σε ορισμένες περιπτώσεις να την αντικαταστήσει. Μπορεί να χορηγηθεί:

– κλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία – χορηγείται σε μικρές ημερήσιες δόσεις (κλάσματα) και επαναλαμβάνεται για 5 έως 30 θεραπείες, ανάλογα με τον τύπο του όγκου.

– στερεοτακτική ακτινοχειρουργική ( SRS-stereotactic radiosergery) – Είναι η τεχνική που χρησιμοποιεί υπολογισμό με ηλεκτρονικό υπολογιστή για να εστιάσει μεγάλη δόση ακτινοβολίας στην περιοχή μόνο του όγκου, με μεγίστη ακρίβεια ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την δόση της ακτινοβολίας στον περιβάλλοντα εγκέφαλο. Η ακτινοχειρουργική μπορεί να χορηγηθεί ως μονοθεραπεία ή συμπληρωματικά μετά από άλλες θεραπείες σε μία έως 5 συνεδρίες.

– Ολοκρανιακή ακτινοβόληση(WBRT-whole brain radiotherapy) – ακτινοβολείται όλος ο εγκέφαλος σε πολλαπλές εγκεφαλικές μεταστάσεις.

Παναγιώτης Παντελάκος Ακτινοθεραπευτής- Ογκολόγος,

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

http://www.iatropoli.gr/gr/

http://www.actino-oncology.com/