Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για αντικαπνιστικό νόμο που φέρνει το Υπουργείο Υγείας

  • Μιχάλης Θερμόπουλος
νομοθετικές ρυθμίσεις
Δειτε το νομοσχέδιο που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας, το οποιο περιλαμβάνει μέτρα για τον έλεγχο του καπνίσματος, την άμεση αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων προ νοσοκομειακής φροντίδας (ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ) και τις αναπτυξιακές επενδύσεις ως κίνητρο για τη μείωση του clawback.

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις»: