Νέο Δ.Σ. στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ)

  • Γιάννα Σουλάκη
ΠΑΣΙΔΙΚ
Μετά την παραίτηση του προέδρου του ΠΑΣΙΔΙΚ, Γιώργου Βουγιούκα, ο Σύνδεσμος συνεδρίασε εκ νέου και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Νέος πρόεδρος ο Ιωάννης Καραμηνάς.

Μετά από διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη του Συντονιστικού των Διαγνωστικών Κέντρων, που οδήγησαν στην παραίτηση του προέδρου της ΠΑΣΙΔΙΚ, Γιώργου Βουγιούκα, ο Σύνδεσμος συνήλθε εκ νέου σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΙΔΙΚ συνεδρίασε στις 25 Νοεμβρίου 2019. Νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου εκλέχθηκε ο κ. Ιωάννης Καραμηνάς και Γενικός Γραμματέας ο κ. Ιωάννης Μάκκας. Η εκλογή όλων των μελών ήταν ομόφωνη.

Αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Καραμηνάς Ιωάννης

  • Γεν. Γραμματέας : Μάκκας Ιωάννης
  • Α’ Αντιπρόεδρος : Κατσίκης Ευάγγελος
  • Β’ Αντιπρόεδρος : Νικόλαος Αφθονίδης
  • Ταμίας : Γαλής Αντώνιος
  • Ειδικός Γραμματέας : Γκανάκης Δημήτριος
  • Μέλη : Πυργαντή Δήμητρα, Καναβάκη Μελανθία, Μανούσος Παναγιώτης

Όπως αναφέρει η ΠΑΣΙΔΙΚ σε ανακοίνωσή της, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως πρώτο στόχο την ανανέωση της εκπροσώπησης του κλάδου με έμφαση στην υποβολή συγκεκριμένων και κοστολογημένων προτάσεων για την επίλυση των πολλών και σοβαρών προβλημάτων του κλάδου.

«Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα στοχεύσει στην ουσία των προβλημάτων του κλάδου σαν αξιόπιστος συνεργάτης όλων των εμπλεκομένων και ευελπιστεί στην ανταπόκριση και την συμμετοχή όλων. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να ευχαριστήσει τον απελθόντα μέχρι πρότινος πρόεδρο κ. Γεώργιο Βουγιούκα για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλλε εμφορούμενος από πνεύμα ανησυχίας για τις προοπτικές του κλάδου».