Νέα διοικητικά συμβούλια σε ΕΚΑΒ και σε Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

  • Iatropedia
Όπως είχε επισημάνει προ ημερών το iatropedia.gr υπήρχε άμεση ανάγκη διορισμού νέων μελών στο ΔΣ του ΕΚΑΒ μετά τις παραιτήσεις του ενός αντιπροέδρου και άλλων μελών. Η μη πλήρωση των θέσεων αυτών καθιστούσε αδύνατη την σύγκλιση του ΔΣ ώστε να αποφασιστεί το θέμα της πρωμήθειας 96 ασθενοφόρων που θα αγοραστούν με κονδύλι ΕΣΠΑ το οποίο σύντομα λήγει... Και χθες έγινε επιτέλους διορισμός των νέων μελών όπως και του νέου ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Επιτέλους «οδεύουν» προς το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για την πλήρωση θέσεων σε ΕΚΑΒ και ΕΚΕΑ.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας θα μπορέσει να συνεδριάσει επιτέλους το ΔΣ του ΕΚΑΒ και να κατοχυρωθεί η αγορά των 96 ασθενοφόρων που αγοράζει το Κέντρο μέσω κονδυλίου ΕΣΠΑ.

Διαβάστε την απόφαση για το ΕΚΑΒ:

Γ.Π.οικ. 104752/13-11-13 O.E. απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 565/ΥΟΔΔ/14-11-13, Α.Δ.Α: ΒΛ1ΦΘ-9ΜΦ), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει και ορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τα κατωτέρω πρόσωπα:

-Πετρόπουλος Ηλίας του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 09963, Πύραρχος – Καρδιολόγος, ως Αντιπρόεδρος, σε αντικατάσταση του Βλάχου Γεώργιου, ο οποίος παραιτήθηκε.

-Χριστοφιλόπουλος Μαυροειδής του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 008695, ΠΕ Διοικητικού, Προϊστάμενος Τμήματος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Παππά Πάρι, ο οποίος παραιτήθηκε.

-Παπανικολάου Παναγιώτης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 562375, Νευροχειρουργός, ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, σε αντικατάσταση του Αγγέλου Μιχαήλ, ο οποίος παραιτήθηκε.

2. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου – ήτοι την 13-11-15.

Διαβάστε την απόφαση για το ΕΚΕΑ:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τροποποιούμε την αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.47155/04-06-2014 (ΦΕΚ 332/ΥΟΔΔ/6-6-2014, Α.Δ.Α.: ΩΙΙΓΘ-Ι1Γ) υπουργική απόφαση με περιεχόμενο το διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και :

1. Αντικαθιστούμε τα κατωτέρω πρόσωπα:

-. Ανωμερίτη Λεωνίδα, Πρόεδρο του Ε.ΚΕ.Α., ο οποίος παραιτήθηκε, και την αναπληρώτριά

του Βενεδίκτου Δέσποινα –Έλλη, η οποία επίσης παραιτήθηκε.

-. Χατζηθωμά Ηλία, μέλος, ο οποίος παραιτήθηκε, και τον αναπληρωτή του Κριεζή

Ευάγγελο, ο οποίος επίσης παραιτήθηκε.

-. Λεονάρδου Πολυτίμη, μέλος, η οποία παραιτήθηκε, και τον αναπληρωτή της Μπούρα

Γεώργιο, ο οποίος παραιτήθηκε.

-Παρασκευόπουλο Παναγιώτη, μέλος, ο οποίος παραιτήθηκε.

-Καρανικόλα Δημήτριο, αναπληρωτή του Δαδιώτη Λουκά, ο οποίος επίσης παραιτήθηκε.

– Χήτο-Κιάμο Χρυσόστομο, Αντιπρόεδρο του Ε.ΚΕ.Α., ο οποίος παραιτήθηκε, και την

αναπληρώτριά του Ζάβαλη Μαρία.

2. Ορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. Ματσούκα Χάρις του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 805250, Αιματολόγος, Συντονίστρια Δ/ντρια

Αιματολογ. Τμήματος Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την

Γκανίδου Μαρία του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 701119, Αιματολόγο, ανάθεση Δ/νσης Ν.Υ.

Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

2. Σερεμέτης Δημήτριος του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. Φ 348301, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εφαρμοσμένης Οικονομίας Παν. Αιγαίου, με αναπληρώτρια την Δρελιώζη Αγγελική του

Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 020740, Νοσηλεύτρια PhD.

3. Βγόντζα – Χώλη Νίκη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 141833, Αιματολόγος, Συντονίστρια

Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Ν. ΚΩΝ/ΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ», με

αναπληρώτρια την Παύλου Ευθυμία του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Π 067568, Τεχνολόγο

Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ, Κέντρο Αιμοδοσίας Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

4. Ματθαίου Παναγιώτη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 527488, Δικηγόρο, ως τακτικό μέλος.

5. Σπυροπούλου Παναγιωτούλα του Ηλία, με Α.Δ.Τ. Ξ 148686, Βιολόγος ΠΕ, Ν.Υ. Αιμοδοσίας

Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», ως αναπληρωματικό μέλος του Δαδιώτη Λουκά.

6. Χαρχαλάκης Νικόλαος του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 101083, Αιματολόγος, με αναπληρωτή

τον Μπαλταδάκη Ιωάννη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Τ 106487, Αιματολόγο.

3. Πρόεδρο του Συμβουλίου ορίζουμε την Ματσούκα Χάρις και Αντιπρόεδρο τον Χαρχαλάκη

Νικόλαο.

4. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει με τη λήξη της θητείας των υπόλοιπων μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 5-6-2017.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν