Νέα διαδικασία αγοράς γυαλιών για τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Από σήμερα ισχύει η νέα διαδικασία χορήγησης ειδών και γυαλιών όρασης από τον ΕΟΠΥΥ κατά την οποία ο ασφαλιζόμενος θα προσκομίζει τη γνωμάτευση σε κατάστημα οπτικών, θα λαμβάνει τα γυαλιά της επιλογή του και θα "πληρώνει" με τη βεβαίωση πληρωμής.

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ θα πηγαίνουν οι δικαιούχοι ως τις 30 Νοεμβρίου, για τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Για γνωματεύσεις από σήμερα και μετά θα ισχύει η εξής διαδικασία:

Ο οφθαλμίατρος θα εκδίδει την ηλεκτρονική γνωμάτευση και θα εκτυπώνει για τον πολίτη τη βεβαίωση πληρωμής, η οποία θα αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και το ανώτατο ποσό αποζημίωσης, που είναι τα 100 ευρώ. Η γνωμάτευση θα πρέπει να εγκριθεί και να σφραγιστεί, από ελεγκτή γιατρό, όπως γινόταν μέχρι την περασμένη εβδομάδα.

Ο ασφαλισμένος θα ρποσκομίζει τη γνωμάτευση σε ένα κατάστημα οπτικών, θα λαμβάνει τα γυαλιά του και θα «πληρώνει» με τη βεβαίωση πληρωμής, μέχρι του ποσού των 100 ευρώ.

Από την πλευρά, οι οπτικοί θα πρέπει να αποκτήσουν λογαριασμό συναλλαγής με τον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή κωδικούς ΔΑΠΥ, ώστε να συνδέονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr).

Στον σύνδεσμο “Επαγγελματίες” – “Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρόχων υγείας” – “eΔΑΠΥ” – “Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων”, θα πραγματοποιήσουν “Εγγραφή Χρήστη”, εκτυπώνοντας και το σχετικό παραστατικό.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο από οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ, με την προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

-Παραστατικό εγγραφής, το οποίο και έχει εκτυπώσει κατά την “Εγγραφή Χρήστη”.
-Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής.
-Στοιχεία υγειονομικού υπεύθυνου (αριθμός Πρωτοκόλλου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Ημερομηνία).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση που αυτά υποβληθούν από πρόσωπο πέραν του νόμιμου εκπροσώπου, απαιτείται εξουσιοδότηση με θεώρηση από αρμόδια Αρχή.

Στη συνέχεια, ενεργοποιούν τον κλειδάριθμο από την επιλογή “Ενεργοποίηση Χρήστη”.

Τα καταστήματα οπτικών ειδών θα κρατούν και θα υποβάλουν συγκεντρωτικά ανά μήνα τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πληρωμής μαζί με το συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Η υποβολή αυτών των δαπανών θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι την 20η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα.

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται πως για την Ειδική Αγωγή η διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με βάση την ισχύουσα διαδικασία.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν