Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το ΕΚΑΒ, η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας και η 2η ΥΠ

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Με το εν λόγω Μνημόνιο, η ΑΕΜΥ Α.Ε. ως αρμόδια για την διοικητική, οικονομική, λειτουργική, οργανωτική, επιστημονική, διαχείριση και έλεγχο του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, παραχωρεί όλες τις απαιτούμενες κτιριακές υποδομές καθώς και το κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου το επιχειρησιακό σκέλος του ΕΚΑΒ να είναι σε πλήρη λειτουργία.

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου συνεισφέρει παραχωρώντας συμπληρωματικό προσωπικό για την στελέχωση του ασθενοφόρου σε 24ωρη καθημερινή λειτουργία, ενώ θα παράσχει και το χώρο στέγασης του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης του Τομέα Θήρας του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ αναλαμβάνει την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης σύμφωνα με όσα απαιτούνται εκ του Νόμου, στο σύνολο των εργαζομένων της ΑΕΜΥ που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας.

Με την υπογραφή του μνημονίου επιτυγχάνεται η άμεση σύνδεση του ΕΚΑΒ με το σύγχρονο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νέου Γ. Ν. Θήρας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό και την καθοδήγηση της άμεσης παροχής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας και διακομιδής ασθενών, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των εκτάκτων αναγκών των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών στα νησιά των Κυκλάδων.