Μένουν τα ΜΥΣΥΦΑ στα φαρμακεία; Και η Κοινοτική Οδηγία για την πώλησή τους μέσω διαδικτύου

  • Iatropedia
Νομοθετικό πλαίσιο για την πώληση των ΜΥΣΥΦΑ μέσω διαδικτύου αναμένουμε σύντομα και ως εκ τούτου το σχετικό άρθρο 85γ της Κοινοτικής Οδηγίας 2011/62 που αναφέρεται στην πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό είναι πάλι στην επικαιρότητα... Εν τω μεταξύ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δανειστές μας δέχτηκαν την πρόταση της κυβέρνησης να μην περάσει το μέτρο της πώλησης των ΜΥΣΥΦΑ και από σούπερ μάρκετ.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ελληνικής υπηρεσίας της huffingtonpost, οι θεσμοί φέρεται να συμφωνούν με την ελληνική κυβέρνηση στο θέμα της αναβολής εφαρμογής της εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ, αλλά και στο θέμα της πώλησης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στα σούπερ μάρκετ. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα ΜΥΣΥΦΑ θα εξακολουθούν να πωλούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία.

Εν το μεταξύ το «μπαλάκι» στις εθνικές αντιπροσωπείες να προστατεύσουν τους πολίτες τους από την «ψευδεπίγραφα» φάρμακα που κυλοφορούν ανεξέλεγκτα μέσω διαδικτύου, έχει ρίξει η ΕΕ εδώ και χρόνια…

Τώρα λοιπόν που αναμένεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ΜΥΣΥΦΑ και τους χώρους διάθεσής τους, έχει αξία να διαβάσουμε τι προβλέπει η σχετική Κοινοτική Οδηγία.

Διαβάστε εδώ μια παράγραφο της Κοινοτικής Οδηγίας:

παράγραφος 10

Τα φάρμακα μπορεί να εισέλθουν στην Ένωση χωρίς να υπάρχει πρόθεση να αποτελέσουν αντικείμενο εισαγωγών, δηλαδή μπορεί να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Εάν τα φάρμακα αυτά είναι ψευδεπίγραφα, παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία εντός της Ένωσης. Επιπλέον, αυτά τα ψευδεπίγραφα φάρμακα μπορούν να περιέλθουν σε ασθενείς τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για L 174/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 (1) ΕΕ C 317 της 23.12.2009, σ. 62. (2) ΕΕ C 79 της 27.3.2010, σ. 50. (3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Μαΐου 2011.

(4) ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67. να αποτρέψουν τη θέση αυτών των ψευδεπίγραφων φαρμά­κων σε κυκλοφορία, εάν εισέλθουν στην Ένωση. Κατά την έγκριση διατάξεων για τη συμπλήρωση αυτής της υποχρέω­σης των κρατών μελών να λάβουν τα εν λόγω μέτρα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους διοικητικούς διαθέσιμους πόρους και τις πρακτικές επιπτώσεις, καθώς και την ανάγκη να διατηρηθεί ταχεία εμπορική ροή για τα νόμιμα φάρμακα. Οι διατάξεις αυτές δεν θα πρέπει να θίγουν την τελωνειακή νομοθεσία, την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, καθώς και την κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός των κρατών μελών.

Διαβάστε εδώ την Κοινοτική Οδηγία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν