Λεπτομέρειες για την δυνατότητα συνταγογράφησης των αγροτικών γιατρών έδωσε ο ΕΟΠΥΥ

  • Iatropedia
Ο Φ.Σ. Έβρου υπέβαλλε πριν από λίγες μέρες ερώτημα στον ΕΟΠΥΥ σχετικά με το αν δικαιούνται να συνταγογραφούν οι αγροτικοί γιατροί 6μηνες επαναλαμβανόμενες συνταγές. Η απάντηση από τον ΕΟΠΥΥ έχει ενδιαφέρον...

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Καταρχάς σύμφωνα με το σκεπτικό των νόμων και διατάξεων που διέπουν το θέμα αυτό, για να συνταγογραφήσει ένας γιατρός 6μηνη συνταγή πρέπει να έχει ειδικότητα αντίστοιχη με την ασθένεια στην οποία απευθύνεται το σκεύασμα. Κι αφού οι περισσότεροι αγροτικοί γιατροί είναι ανειδίκευτοι που μόλις πήραν το πτυχίο τους, υπάρχει κώλυμα…

Επίσης, με προεδρικό Διάταγμα ορίζεται ότι ο αγροτικός γιατρός μπορεί να συνταγογραφεί μόνο μία μόνια (κουτί) από κάθε φάρμακο εξαιρουμένων των διαλυμάτων μαις δόσης που δεν αρκούν για την ολοκλήρωση μιας θεραπείας…

Σε ορισμένες περιπτώσεις εξάλλου, χρονίως πασχόντων που έχουν ιατρική γνωμάτευση από ειδικό γιατρό, μπορούν οι αγροτικοί να συνταγογραφούν 3μηνες συνταγές.

Διαβάστε εδώ την απάντηση του ΕΟΠΥΥ:

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την συνταγογράφηση επαναλαμβανόμενων συνταγών έως και εξάμηνης διάρκειας από αγροτικούς ιατρούς »

Σχετικά: Ηλεκτρονικό μήνυμά σας από 21-9-2015

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ.Γ3γ/105023/22-12-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3677/ΤΕΥΧΟΣ Β/31-12-2014), επιτρέπεται στους θεράποντες ιατρούς να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» έως και εξάμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή.

Επιπλέον σύμφωνα

-με το Προεδρικό Διάταγμα 121/08, οι αγροτικοί ιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν μόνο μία μονάδα ιδιοσκευάσματος…

Εξαιρετικά και μόνο σε περίπτωση χορήγησης ενέσιμων διαλυμάτων μιας δόσης εκάστου, ο αγροτικός ιατρός δύναται να αναγράφει πέραν της μίας μονάδας ιδιοσκευάσματος , όση ποσότητα απαιτείται για την κάλυψη θεραπείας.

Επίσης συνταγογραφούν για χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους , συνταγή για θεραπεία μέχρι ενός (1) μηνός καθώς και «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας , μόνο βάσει γνωμάτευσης το ιατρού ειδικότητας.

Η γνωμάτευση ισχύει για όσο χρόνο έχει καθορίσει ο γιατρός ειδικότητας και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοσή της. Σύμφωνα με τα ανωτέρω επαναλαμβανόμενες συνταγές έως και εξάμηνης διάρκειας επιτρέπεται να χορηγούν μόνο οι θεράποντες ιατροί και μόνο στους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες για παθήσεις της ειδικότητας τους.

Οι αγροτικοί ιατροί μπορούν να εκδίδουν επαναλαμβανόμενη συνταγή τρίμηνης διάρκειας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Π. ΛΙΤΣΑ