Σε κρατικό έλεγχο το ΚΕΘΕΑ εν μία νυκτί! – «Απόφαση που στρέφεται ενάντια στις ευάλωτες ομάδες» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

  • Γιάννα Σουλάκη
ΚΕΘΕΑ
"Εν μια νυκτί και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η κυβέρνηση επιχειρεί να καταργήσει τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ, ο οποίος επί 37 χρόνια βρίσκεται στον πυρήνα της υποδειγματικής λειτουργίας του", αναφέρουν οι εργαζόμενοι σε οργισμένη ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Τελείως αιφνιδιαστικά και με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) μετατρέπεται από «αυτοδιοίκητο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου» σε  γραφειοκρατικό οργανισμό, με την τοποθέτηση από την κυβέρνηση έμμισθων διορισμένων υπαλλήλων στο Διοικητικό του Συμβούλιο.

Για απόφαση που «υπονομεύει πλήρως το έργο του ΚΕΘΕΑ, καταργεί την αποστολή του και τον καθιστά ευάλωτο σε πάσης φύσεως πολιτικές παρεμβάσεις και σε κάθε κυβερνητική αλλαγή», κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόσχημα γι’αυτήν την παρέμβαση, καθώς πρόκειται για έναν οργανισμό υποδειγματικής λειτουργίας, που από από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα ποτέ δεν δημιούργησε «μαύρες τρύπες», δεν προέβη σε δανεισμό, δεν ενεπλάκη σε σκάνδαλα.

«Είναι ο πρώτος δημόσιος ελληνικός οργανισμός στον τομέα της υγείας-κοινωνικής φροντίδας που καθιέρωσε από το 1995 τον κατ’ έτος δημόσιο απολογισμό. Ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές, διαθέτει διπλογραφικό σύστημα και εσωτερικό έλεγχο, ενώ η πολύ καλή του επίδοση στον τομέα αυτόν επιβεβαιώθηκε και από τον πρόσφατο έλεγχο που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Επιπλέον, το ΚΕΘΕΑ υποβάλλει κατ’ έτος Σχέδιο Δράσης, Προϋπολογισμό και Απολογισμό στο Υπουργείο Υγείας, υπό την εποπτεία του οποίου τελεί», αναφέρουν οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωσή τους.

Δείτε το ΦΕΚ:

ΚΕΘΕΑ: «Απόφαση που στρέφεται ενάντια στις ευάλωτες ομάδες των εξαρτημένων»

Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως «τινάζει στον αέρα την ομαλή λειτουργία του ΚΕΘΕΑ», λένε οι εργαζόμενοι και μάλιστα αναίτια, με παντελή απουσίας τεκμηρίωσης, χωρίς προειδοποίηση και διάλογο.

» Η Πράξη υπονομεύει πλήρως το έργο του ΚΕΘΕΑ, αφού συγχρόνως καταργεί την αποστολή του, τον σκοπό του και τη δυνατότητά του για ίδρυση νέων μονάδων! Υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον και στρέφεται ενάντια σε μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες που μέσα από το ΚΕΘΕΑ βρίσκει τον δρόμο της επανένταξης στην ελληνική κοινωνία. Η «εκσυγχρονιστική» παρέμβαση της κυβέρνησης αποσκοπεί στην αντικατάσταση του αιρετού και  άμισθου  διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ με ένα συμβούλιο έμμισθων διορισμένων ημετέρων. Αποβλέπει στη δημιουργία ενός γραφειοκρατικού οργανισμού, η λειτουργία του οποίου θα διαταράσσεται  με κάθε κυβερνητική αλλαγή και ο οποίος θα είναι ευάλωτος σε πάσης φύσεως πολιτικές παρεμβάσεις«.

Το ΚΕΘΕΑ αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την Ελλάδα  και δοκιμασμένο στην πράξη οργανωτικό και διοικητικό σχήμα που δίνει φωνή και δικαίωμα αυθεντικής έκφρασης  σε όλους όσους αφορά η υπόθεση της απεξάρτησης  και  κοινωνικής επανένταξης:  στους συμμετέχοντες στα θεραπευτικά προγράμματα, στους γονείς τους, στους εργαζόμενους και στους εθελοντές.

Αυτοί είναι που αποτελούν τη Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ η οποία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ, θέσεις στις οποίες μέχρι σήμερα έχουν υπηρετήσει  δεκάδες εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνίας από όλο το πολιτικό φάσμα και διαφορετικά πεδία της δημόσιας ζωής.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ:

«Η επίκληση «της αποκατάστασης της χρηστής διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης» από πλευράς της κυβέρνησης είναι τουλάχιστον αστεία, γιατί είναι γνωστό σε όλον τον πολιτικό κόσμο και στην ελληνική κοινωνία ότι: Το ΚΕΘΕΑ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα ποτέ δεν δημιούργησε «μαύρες τρύπες», δεν προέβη σε δανεισμό, δεν ενεπλάκη σε σκάνδαλα. Είναι ο πρώτος δημόσιος ελληνικός οργανισμός στον τομέα της υγείας-κοινωνικής φροντίδας που καθιέρωσε από το 1995 τον κατ’ έτος δημόσιο απολογισμό. Ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές, διαθέτει διπλογραφικό σύστημα και εσωτερικό έλεγχο, ενώ η πολύ καλή του επίδοση στον τομέα αυτόν επιβεβαιώθηκε και από τον πρόσφατο έλεγχο που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Επιπλέον, το ΚΕΘΕΑ υποβάλλει κατ’ έτος Σχέδιο Δράσης, Προϋπολογισμό και Απολογισμό στο Υπουργείο Υγείας, υπό την εποπτεία του οποίου τελεί».