Κοστοβόρα μετεγκατάσταση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας πριν από τις εκλογές

  • Γιάννα Σουλάκη
3η ΥΠΕ
Στο παρά ένα της προκήρυξης των εθνικών εκλογών η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) αποφάσισε την μεταστέγαση της υπηρεσίας σε άλλο κτίριο και μάλιστα με κόστος εργασιών 199.970 ευρώ, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι.

«Προεκλογική μεταστέγαση» καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) Μακεδονίας – Θράκης σε ακατάλληλο κτίριο, το οποίο θα στοιχίσει πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που θα εξοικονομηθούν.

Όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, η 3η και η 4η ΔΥΠΕ συστεγάζονται σε κτίριο της οδού Αριστοτέλους 16 στη Θεσσαλονίκη, από την έναρξη της λειτουργίας τους το 2001, ενώ πρόσφατα αποφασίστηκε να βρεθεί κάποιο αξιοπρεπές κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο να συνάδει με την επιτελική συνεργασία με την 4η ΔΥΠΕ, η οποία μαζί με την 3η, καλύπτουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εξίσου σημαντική παράμετρος ήταν και η εύκολη πρόσβαση στις δύο υπηρεσίες των πολιτών όλης της Βόρειας Ελλάδας, από όπου και αν προέρχονται, ανατολικά ή δυτικά.

Αντί αυτού, επελέγη -σύμφωνα με τους εργαζόμενους- ένα υποβαθμισμένο κτίριο, που στεγάζεται στην υποβαθμισμένη οδό Μαβίλη, οπότε τώρα θέτουν τα εξής ερωτήματα:

  • Υπήρξε κάποια προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης του ενοικίου με αφορμή και την οικονομική κρίση όπως έκαναν άλλες Διοικήσεις στο παρελθόν;
  • Υπήρξε σχετική μελέτη για το κόστος/όφελος της ενέργειας αυτής που να περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους, τις εναλλακτικές λύσεις, αλλά και τον σχεδιασμό μελλοντικής ανάπτυξης ή και τυχόν επέκτασης της λειτουργίας της Υπηρεσίας;

Η δέσμευση από την Υπηρεσία ενός προϋπολογισμού αρχικά της τάξης του 199.970 ευρώ που πρόκειται να αυξηθεί, πιθανώς κατά πολύ, λένε οι εργαζόμενοι, αν συμπεριλάβει κανείς τα μεταφορικά και άλλα κόστη, υπερτερεί άλλων αναγκών και θεωρείται πρώτης προτεραιότητας σήμερα, με την πρόφαση της «εξοικονόμησης», χωρίς να ληφθεί υπόψη κανένα άλλο κριτήριο; ‘Οπως για παράδειγμα η υποβάθμιση από κάθε άποψη της Υπηρεσίας από πλευράς υποδομών, εικόνας κλπ;

«Εν μέσω προεκλογικής περιόδου αποκαλύπτεται η εμμονή της Διοίκησης με το θέμα της μετακόμισης της Υπηρεσίας, έτσι απλά χωρίς κριτήρια και προδιαγραφές και γενικότερα η εμμονή για τη συνολική υποβάθμιση της Υπηρεσίας, ενώ τίθεται και το ηθικό ζήτημα, ότι την τελευταία -κυριολεκτικά- στιγμή προκαταλαμβάνει με τις ενέργειές της και κατανομή μεγάλων προϋπολογισμών στις επόμενες Διοικήσεις, υποβαθμίζοντας συνολικά την Υπηρεσία, θέμα που έχουμε θίξει από την πλευρά μας στη συζήτηση που είχαμε μαζί σας στα τέλη του 2018» καταλήγουν οι εργαζόμενοι της 3ης ΥΠΕ.