Κορονοϊός: Τι αλλάζει στα φαρμακεία με την κατάργηση των περιοριστικών μέτρων και της μάσκας

  • Γιάννα Σουλάκη
αντιβιοτικά
Σε διευκρινίσεις προς τους Φαρμακοποιούς της χώρας μετά την κατάργηση των περιοριστικών μέτρων κατά της COVID-19, προχώρησε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσε προς τους Φαρμακοποιούς το προεδρείο του ΠΦΣ, στη νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας», τα Φαρμακεία εξαιρούνται από τα μέτρα.

Κάτι που σημαίνει ότι πλέον στους χώρους των ιδιωτικών Φαρμακείων  ΔΕΝ ισχύουν τα παρακάτω:

  1.  Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.
  2.  Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας
  3.  Ειδικά στα φαρμακεία η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης) είναι υποχρεωτική για το προσωπικό και τους πελάτες.

Επίσης η παρακάτω αναφορά, όπως αυτή υπήρχε στην αμέσως προηγούμενη ΚΥΑ, καταργείται:

«Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου»

…και διατηρείται μόνο για τις δραστηριότητες των πινάκων Α,Β «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» στις οποίες ΔΕΝ γίνεται αναφορά στα φαρμακεία τα οποία δεν υπόκεινται στην πρόβλεψη για διαγνωστικούς ελέγχους στις κάτωθι περιπτώσεις όπως αναφέρονται:

«Για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό που επιστρέφει στις δομές του παρόντος–“Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης,Κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)”-μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) ισχύουν τα εξής:»

«Οι εργαζόμενοι σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα»

Συνεπώς:

Με την νέα ΚΥΑ από 27 Μαρτίου, καταργείται η υποχρέωση μάσκας για προσωπικό και επισκέπτες στο φαρμακείο και η υποχρέωση για διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων στις περιπτώσεις μη εμβολιασμένου προσωπικού των φαρμακείων.

Τα φαρμακεία εξακολουθούν σταθερά όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, να διενεργούν rapid test για τις ανάγκες των πολιτών.