Κορονοϊός: Άλλαξαν τα πρωτόκολλα νοσηλείας ασθενών με COVID-19 στο ΕΣΥ – Νέα εγκύκλιος

 • Γιάννα Σουλάκη
Διοικητές
Σε αλλαγή των πρωτοκόλλων για τη νοσηλεία των περιστατικών COVID-19 (ή ασθενών με άλλα νοσήματα ΚΑΙ νόσο COVID-19) προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Οι νέες συνθήκες νοσηλείας, που αποτυπώνονται στην εγκύκλιο με τίτλο «Οδηγίες προς τις Νοσηλευτικές Δομές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των αναπνευστικών λοιμώξεων, για την περίοδο 2022-23», κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της αλλαγής της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας, που έχει φέρει -προς το παρόν- μια σχετική "κανονικότητα" στο ΕΣΥ.

Στην αναδιάταξη χώρων, εξοπλισμού και ανθρωπίνων πόρων για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των μη covid περιστατικών και ταυτόχρονα για την διασφάλιση της σωστής και ολοκληρωμένης περίθαλψη των νοσηλευόμενων ασθενών με covid -19, προχωρά το υπουργείο Υγείας.

Μεταξύ άλλων αλλαγών, η νέα εγκύκλιος την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, προβλέπει πως οι ασθενείς που εισάγονται σε νοσοκομείο για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματός τους και διαπιστώνεται ότι πάσχουν από COVID, δεν θα νοσηλεύονται πλέον σε ειδικές κλινικές COVID αλλά στις κλινικές στις οποίες εισήχθησαν για το αρχικό τους πρόβλημα.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, οι αλλαγές στην αντιμετώπιση περιστατικών στο ΕΣΥ κρίθηκαν επιβεβλημένες, για πολλούς λόγους και συγκεκριμένα, επειδή υπάρχει πλέον:

 • ο εμβολιασμός μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού της χώρας (σχεδόν 80%) έναντι του ιού SARS-CoV-2,
 • η διαπιστωμένη προστασία που προσφέρει ο εμβολιασμός έναντι της σοβαρής νόσου COVID-19,
 • η μεγάλη διασπορά της παραλλαγής Όμικρον, που ενδεχομένως σχετίζεται με ηπιότερη νόσο,
 • η διαθεσιμότητα αντι-ιικων φαρμάκων και μονοκλωνικών αντισωμάτων προφυλακτικής ένδειξης των ασθενών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο COVID-19,
 • τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα
 • και τέλος η ανάγκη για την σωστή και ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από όλο το φάσμα των λοιπών νοσημάτων,

Όλα τα παραπάνω, καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή στα νέα δεδομένα του τρόπου λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, «ιδιαίτερα εν όψει έναρξης της περιόδου των αναπνευστικών λοιμώξεων 2022 – 23. Στόχος είναι η αναδιάταξη χώρων, εξοπλισμού, και ανθρωπίνων πόρων για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των μη-Covid-19 περιστατικών και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η σωστή και ολοκληρωμένη περίθαλψη των νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19», αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Δείτε επίσης: Κορονοϊός: Αλλάζει η διαχείριση των κρουσμάτων Covid-19 στα νοσοκομεία – Όλες οι αλλαγές

Νέα εγκύκλιος: Έτσι θα γίνεται πλέον η νοσηλεία ασθενών με COVID

Α. Οι Κλινικές COVID που λειτουργούν στα δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα συνεχίζουν την λειτουργία τους, προσαρμόζοντας τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών τους. Κλινικές COVID μπορεί να λειτουργήσουν και σε Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, με εισήγηση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.

Β. Στις Κλινικές COVID νοσηλεύονται αποκλειστικά ασθενείς με τεκμηριωμένη εργαστηριακά λοίμωξη από SARS-CoV-02, και συμπτώματα ή/και εργαστηριακά ευρήματα συμβατά με COVID-19, οι οποίοι χρήζουν νοσηλείας και ειδικής θεραπείας για την COVID-19, σύμφωνα με τις κοινές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβαμάτων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, όπως έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Γ. Ασθενείς που νοσηλεύονται ή πρόκειται να νοσηλευτούν σε μη-COVID-19 κλινικές του Νοσοκομείου και οι οποίοι σε προγραμματισμένο ή τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο (αντιγονικό ή ΡΟΡ) βρεθούν θετικοί για τον ιό SARS-CoV-2, εκτιμώνται κλινικά και εργαστηριακά από Ειδικό Ιατρό (Λοιμωξιολόγο ή αν δεν υπάρχει Παθολόγο ή Πνευμονολόγο) για να διαπιστωθεί εάν έχουν αναπτύξει νόσο COVID-19 και εάν χρήζουν ειδικής θεραπείας σύμφωνα με τις κοινές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβαμάτων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, όπως έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

 • Σε περίπτωση που κριθεί ότι ο ασθενής έχει αναπτύξει νόσο COVID-19 που χρήζει ειδικής θεραπείας μεταφέρεται στην κλινική COVID του Νοσοκομείου για νοσηλεία (εφ’ όσον πρόκειται να εισαχθεί) ή για συνέχιση της νοσηλείας του (εάν νοσηλεύεται ήδη). Εάν δεν υπάρχει Κλινική COVID στο Νοσοκομείο τότε με σύμφωνη γνώμη Ειδικού Ιατρού και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων μεταφέρεται σε Κλινική  COVID άλλου Νοσοκομείου.
 • Σε περίπτωση που ασθενής είναι μεν θετικός για τον SARS-CoV-2 αλλά δεν έχει κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα συμβατό με νόσο COVID-19 ή έχει αλλά είναι εξαιρετικό ήπια και δεν χρήζει ειδικής θεραπείας σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, τότε δεν μεταφέρεται σε Κλινική COVID αλλά παραμένει στην Κλινική του. Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ορίζει ειδικό θάλαμο απομόνωσης εντός της Κλινικής όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του ασθενούς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΕΟΔΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022). Σε περίπτωση ανίχνευσης περισσοτέρων του ενός κρουσμάτων στην ίδια Κλινική, επιτρέπεται η συννοσηλεία τους στον θάλαμο απομόνωσης (cohorting). Δεν επιτρέπεται η νοσηλεία στον ίδιο θάλαμο ασθενών θετικών και αρνητικών για SARS-CoV-02.
 • Σε ασθενείς με ήπια λοίμωξη SARS-CoV-02, που δεν χρήζουν θεραπείας και νοσηλεύονται στον θάλαμο απομόνωσης της κλινικής τους σύμφωνα με τα ανωτέρω,
  αλλά υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο Οθνΐϋ-19 μπορεί να τους χορηγηθεί πρώιμη προληπτική θεραπεία σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες (νιρματρελβίρη /ριτοναβίρη, ή μολνουπριραβίρη ή ρεμδεσιβίρη) εντός του θαλάμου απομόνωσης όπου νοσηλεύονται και χωρίς να μεταφερθούν σε κλινική COVID.
 • Εξαίρεση αποτελούν οι Αιματολογικές Κλινικές και οι Μονάδες Μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, στις οποίες δεν επιτρέπεται η νοσηλεία ασθενών με θετικό εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-02. Οι ασθενείς αυτοί, εάν χρήζουν νοσηλείας μεταφέρονται σε Κλινική COVID ανεξάρτητα εάν έχουν αναπτύξει νόσο COVID-19 ή όχι, ή εάν δεν χρήζουν νοσηλείας τους χορηγείται εξιτήριο, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού.
 • Σε περίπτωση που οι ασθενείς αυτοί είναι υψηλού κινδύνου ή πρόσφατα μεταμοσχευμένοι, νοσηλεύονται σε ειδικούς θαλάμους ή θαλάμους μόνωσης, που έχουν εξευρεθεί στο νοσοκομείο με την ευθύνη των γιατρών που τους παρακολουθούν και της Επιτροπής Λοιμώξεων του νοσοκομείου.
 • Σε περίπτωση που έχει προγραμματισθεί τακτικό χειρουργείο και ο ασθενής εμφανίσει θετικό εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-02 χωρίς συμπτώματα ή εργαστηριακό ευρήματα νόσου COVID-19, το χειρουργείο αναπρογραμματίζεται και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του τηρώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Τα επείγοντα χειρουργεία σε ασθενείς με θετικό εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-02 δεν αναβάλλονται αλλά διενεργούνται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου.

Δ. Οι ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έχουν θετικό εργαστηριακό έλεγχο για τον ιό SARS-CoV-02 μεταφέρονται σε ΜΕΘ-COVID του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που βρίσκονται υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ.

Ε. Εξωτερικοί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και δεν δύνανται να λάβουν δια του στόματος αντιϊκή αγωγή, αλλά χρειάζονται πρώιμη (προφυλακτική) θεραπεία με ενδοφλέβια ρεμδεσιβίρη, δύνανται να την λαμβάνουν σε όλα τα Νοσοκομεία, δημόσια ή ιδιωτικά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

ΣΤ. Οι ασθενείς που προσέρχονται στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου και είναι θετικοί για τον ιό SARS-CoV-02 πρέπει να εξετάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΤΕΠ με τήρηση των μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Εάν χρειαστεί εισαγωγή ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ζ. Τα παραπάνω ισχύουν και σε Μαιευτικά και Παιδιατρικά Νοσοκομεία, οι ιδιαιτερότητες δε που μπορεί να προκϋψουν διευθετούνται από τις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των Νοσοκομείων αυτών.

Η. Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-02, που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικές και παιδοψυχιατρικές κλινικές γενικών νοσοκομείων, εφόσον η κατάσταση της ψυχικής υγείας τους δεν επιτρέπει την εφαρμογή από μέρους τους των μέτρων απομόνωσης, δύνανται να νοσηλεύονται στις κλινικές ΟΟνίϋ των νοσοκομείων αυτών, ακόμη και εάν δεν χρήζουν ειδικής θεραπείας για την νόσο Οθνΐϋ-19, υπό την προϋπόθεση της ασφαλούς νοσηλείας.

Στα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία είναι δυνατή η ανάπτυξη θαλάμων ή τμημάτων για την
απομόνωση των ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτά με επιβεβαιωμένη λοίμωξη 5ΑΚ5-0ο\Λ2 και είναι ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί.

Θ. Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε νοσοκομείου είναι υπεύθυνη και επιβλέπει την ορθή τήρηση των ανωτέρω κανόνων λειτουργίας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και μπορεί να επιφέρει τις αναγκαίες προσαρμογές ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε Νοσοκομείου.

I. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, μετά από εισήγηση των Διευθυντών της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα (όπως ανακατανομή χώρων, προσωπικού, εξοπλισμού και λοιπές διευθετήσεις) για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου υπό τις νέες συνθήκες.

Ια. Η λειτουργικότητα των ανωτέρω μέτρων θα επανεκτιμάται συνεχώς από το Υπουργείο Υγείας, σε συνάρτηση με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και θα γίνονται παρεμβάσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Ιβ. Οι Υγειονομικές Περιφέρειες θα πρέπει να έχουν αποστείλει στην Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας, στην Αναπληρώτρια Υπουργό, όπως και στο ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ τον
επιχειρησιακό τους σχεδίασμά έως την Δευτέρα 17/10/2022.
Ιγ. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα καλούνται να έχουν ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την λειτουργία τους υπό τους παραπάνω όρους έως ανωτέρω έως τη Δευτέρα 24/10/2022.