Κοπή πίτας Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σε ατμόσφαιρα ιδιαιτέρως θερμή από τη φιλόξενη υποδοχή της προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Εταιρείας για το 2018. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι επιστημονικών και κοινωνικών φορέων από το χώρο της υγείας, δημοσιογράφοι υγείας, μέλη και φίλοι της ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

Προχωρώντας στον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, η Πρόεδρος, Δρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου εστίασε στα κύρια και τρέχοντα θέματα που απασχολούν την ΕΛ.Ε.ΦΙ και τα μέλη της, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι:

Κύριος σκοπός της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Φαρμακευτικής Ιατρικής. Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται με διάφορους τρόπους και δραστηριότητες, που περιστρέφονται γύρω από το επιστημονικό, εκπαιδευτικό και εκδοτικό έργο της εταιρείας και αφορούν:

Στην προώθηση της εξειδίκευσης της Φαρμακευτικής Ιατρικής και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών της Εταιρείας, με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής τους κατάρτισης και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Ειδικότερα, η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. σε συνεργασία με την IFAPP Academy ανακοίνωσε την υλοποίηση προγράμματος για τη διαδικτυακή εκπαίδευση και πιστοποίηση στη Φαρμακευτική Ιατρική τον Οκτώβριο του 2017.

Στη συστηματική επιστημονική ενημέρωση των μελών της μέσω του περιοδικού «Αρχεία Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής» που παραθέτει τις τάσεις και τους προβληματισμούς γύρω από την βιοϊατρική έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία για την ανάπτυξη, έγκριση και χρήση των νέων και προηγμένων θεραπειών. Επιπλέον, το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα webinars για την προετοιμασία των ενδιαφερομένων για την εξειδίκευση στην Φαρμακευτική Ιατρική.

Στη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, όπως το 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής τον Ιούνιο του 2017 και ένα πρωτότυπο φροντιστήριο κλινικών μελετών το Δεκέμβριο του 2017.

Στη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης και διάκρισης των μελών της, με πρόσφατο παράδειγμα την απονομή της διεθνούς υποτροφίας IFAPP Academy σε μέλος της ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

Αναφερόμενη στο 2018, η κα Μπαρούτσου τόνισε ότι θα επιδιώξει την επίτευξη ορισμένων πρόσθετων στόχων που το Δ.Σ. κρίνει σημαντικούς και αφορούν στην:

Πληρέστερη επικοινωνία με τα μέλη, την επιστημονική κοινότητα και τους εταίρους της ΕΛ.Ε.Φ.Ι., ανανεώνοντας την ιστοσελίδα της και ενισχύοντας την παρουσία της με τη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας.

Αναβάθμιση της ταυτότητας της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. και της συμβολής της στις μεταρρυθμίσεις και δράσεις που θα προάγουν περαιτέρω την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και το ορθό πλαίσιο για την αξιολόγηση και αποζημίωση των καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα, μέσω των ευρύτερων συνεργασιών της με επιστημονικές εταιρείες και φορείς σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα για τη χαρτογράφηση εξειδίκευσης κέντρων προ-κλινικής, κλινικής και μεταφραστικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων και κέντρων κλινικών δοκιμών Φάσεως Ι, καθώς και Proof of Concept studiesστην Ελλάδα.

4) Δημιουργία Ομάδων Εργασίας για την υλοποίηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών και δράσεων επικοινωνίας, υποστηρίζοντας έμπρακτα την εξέλιξη των νέων ταλαντούχων μελών της.

Τέλος, η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. τόνισαν τη σημασία της παρακίνησης των μελών και φίλων της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. να υποστηρίξουν αυτές τις πρωτοβουλίες, διατυπώνοντας παράλληλα την αισιοδοξία τους για την προσέλκυση νέων μελών και για την περαιτέρω ανάδειξη του ρόλου της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. ως συνομιλητή στο χώρο της υγείας, της επιστήμης και της έρευνας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν