Κινητή μονάδα αιμοδοσίας από το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» στην Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά

  • Μιχάλης Θερμόπουλος
αιμοδοσίας
Το Σάββατο 19 Μαρτίου η Σχολή, σε συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Σωματείο Κάριτας Αθήνας διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία.

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Κάριτας Αθήνας (Σωματείο Αναγνωρισμένο από το κράτος) ξεκίνησε πριν από 30 και πλέον χρόνια το πρόγραμμα αιμοδοσίας. Σ’ αυτό το πρόγραμμα εγγράφονται εθελοντές αιμοδότες, που σε τακτά χρονικά διαστήματα δίνουν αίμα, όποτε οι ίδιοι επιθυμούν, στα νοσοκομεία (Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων, Ασκληπιείο Βούλας, Τζάνειο Πειραιά) με τα οποία υπάρχει συνεργασία ή σε οργανωμένες αιμοδοσίες που διοργανώνονται σε διάφορες ενορίες και σχολεία 2-3 φορές το χρόνο.

Βασικές γνώσεις για το αίμα

  • Η αιμοληψία είναι τελείως ακίνδυνη και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά (5 ως 10).
  • Αίμα μπορούν να δώσουν υγιείς άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-62 ετών.
  • Η ποσότητα που προσφέρουμε είναι 300 gr. δηλ. 1/20 περίπου από όλο μας το αίμα.
  • Η ποσότητα αυτή αναπληρώνεται από τον οργανισμό μας σε 10 έως 15 λεπτά της ώρας.
  • Πριν την αιμοληψία γίνεται λήψη ιστορικού, αρτηριακής πίεσης και εξέταση αιματοκρίτη.