Κεντρικοποιείται το σύστημα εθελοντικής αιμοδοσίας

  • Iatropedia
Αλλάζει το τοπίο στις εθελοντικές αιμοδοσίες από την 1η Νοεμβρίου, με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη που συνενώνει τις δυνάμεις όλων με σκοπό την επάρκεια αίματος παντού και καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

Έτσι, στο εξής οι δράσεις για Εθελοντική Αιμοδοσία, θα γίνονται πάντα σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και μετά από συνεργασία με τους συλλόγους αιμοδοτών. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη για κεντρική οργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας, με τρόπο που να διασφαλίζεται η επάρκεια αίματος σε ολόκληρο το σύστημα συνεχώς.

Δείτε τι θα ισχύει στο εξής:

Από την 1η Noεμβρίου, κάθε σύλλογος που δημιουργείται, θα διέπεται από νέο καθεστώς σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας.

Θα οργανώνει τη συχνότητα και την εποχιακή κατανομή των εξορμήσεων αυτών, έπειτα από συνεννόηση και σε στενή συνεργασία με το ΕΚΕΑ, το οποίο και θα ρυθμίζει τη διασύνδεσή του με τις υπηρεσίες αιμοδοσίας.

Οι αιμοδότες των συγκεκριμένων συλλόγων, αποκτούν τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα του εθελοντή, στην οποία καταχωρούνται οι μονάδες που έχουν προσφέρει και μέσω αυτής εξυπηρετούνται από οποιαδήποτε υπηρεσία αιμοδοσίας της χώρας επιθυμούν.

Οι σύλλογοι ενημερώνονται μέσω του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών (ΕΜΑ) για τις μονάδες αίματος που έχουν συγκεντρωθεί, αποτιμώντας με αυτόν τον τρόπο την αποδοτικότητα ή μη των ενεργειών τους και αποκτούν τα εργαλεία ενημέρωσης των μελών τους.

Σύλλογοι

Όσο για τους αιμοδοτικούς συλλόγους που λειτουργούν με το παλαιό καθεστώς σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑ, αυτοί θα περάσουν στο νέο ενιαίο καθεστώς λειτουργίας το 2018. Όσοι σύλλογοι αιμοδοτών δραστηριοποιούνται ήδη και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑ, έχουν δυνατότητα εγγραφής με το παλαιό καθεστώς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017, μετά το πέρας της οποίας εγγράφονται με το νέο καθεστώς.

Για αιτήματα και διευκρινίσεις επί του νέου καθεστώτος λειτουργίας, οι εκπρόσωποι των συλλόγων θα μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.