Κατανομή δαπανών στην Υγεία για το 2018: Μόλις 1,6 δις πάει σε παροχές περίθαλψης

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Από τα 3.724.540.000 ευρώ που προβλέπονται για το υπουργείο Υγείας στον φετινό προϋπολογισμό, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη έχει εξασφαλίσει τα 3.697.357.663 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 27.182.337 ευρώ θα πάνε στην κεντρική υπηρεσία, την αρχή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, την ΕΠΥ και τον αγώνα κατά των ναρκωτικών.

Αλλά από τα 3,7 δισ. ευρώ, μόλις το 1,6 δισ. αφορά στην πραγματικότητα παροχές περίθαλψης και λειτουργικά έξοδα, ενώ η μισθοδοσία του συστήματος ξεπερνά το 1,75 δισ. ευρώ. Επίσης, 878 εκ. ευρώ θα δοθούν για την εξόφληση οφειλών του συστήματος σε τρίτους από προηγούμενα έτη.

Ενώ στην  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, οι δαπάνες θα φθάσουν τα 476.036.542 ευρώ, από τα οποία οι αποδοχές φθάνουν τα 344.236.542 ευρώ και οι μεταβιβαστικές πληρωμές φθάνουν τα 131.800.000 ευρώ.

Οι μεταβιβαστικές πληρωμές αφορούν επιχορηγήσεις σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους (Νοσοκομεία, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ) ύψους 92.000.000 ευρώ και επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού 39.800.000 ευρώ από τα οποία τα 7,1 εκ. ευρώ αφορούν δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού και τα 32,7 εκ. ευρώ αποζημιώσεις εφημεριών ιατρικού προσωπικού.

Κατανομή δαπανών

Σε απόφαση για την κατανομή των δαπανών, που υπέγραψε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, οι δαπάνες υγείας προϋπολογίζονται στα 3.221.321.121 ευρώ, από τα οποία οι αποδοχές φθάνουν τα 1.756.133.771 ευρώ, οι μεταβιβαστικές πληρωμές αναμένεται να φθάσουν τα 1.439.715.000 ευρώ, καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες τα 16.575.350 ευρώ, πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα τα 8.870.000 ευρώ και πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές τα 27.000 ευρώ.

Από το 1,4 δισ. ευρώ για μεταβιβαστικές πληρωμές, περίπου το 1 δισ. και συγκεκριμένα 919.445.000 ευρώ, κατευθύνονται ως επιχορηγήσεις στα ΝΠΔΔ (νοσοκομεία, ταμεία κλπ). Από το ποσό αυτό επιχορηγούνται ο ΕΟΠΥΥ με 100 εκ. ευρώ, το ΕΚΑΒ με 18,8 εκ. ευρώ με άλλα 2,1 εκ. ευρώ για διακομιδές βαρέως ασθενών και άλλα 14 εκ, ευρώ και πλέον για υπερωρίες ιατρικού και λοιπού προσωπικού, το ΕΚΑ με 11 εκ. ευρώ.

Επίσης από το ίδιο ποσό, τα 786 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στα νοσοκομεία και τα ΠΕΔΥ για την εξόφληση υποχρεώσεών προς τρίτους.

Από τις μεταβιβαστικές πληρωμές, περίπου 200 εκ. ευρώ, θα επιχορηγηθούν και ΝΠΙΔ, όπως οι μονάδες ψυχικής υγείας με 47,5 εκατ. ευρώ, το ΚΕΕΛΠΝΟ με 28,7 εκατ. ευρώ, ο ΟΚΑΝΑ με 26,15 εκατ. ευρώ και επιπλέον 6,5 εκατ. ευρώ για τα κέντρα πρόληψης, το ΚΕΘΕΑ με 16 εκατ. ευρώ, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου με 38 εκατ. ευρώ, ο ΕΕΣ με 12,3 εκατ. ευρώ, το Ωνάσειο με 7 εκατ. ευρώ, κλπ.

Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων 1.000.000 ευρώ

-Πίστωση υπό κατανομή για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από το έσοδο (μέρος) που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθρο 13 ν. 1802/88 και άρθρο 2 ν.2187/94) 9.200.000 ευρώ.
-Δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες 15.000 ευρώ.
-Παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) του ΟΟΣΑ 100.000 ευρώ.
-Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά 554.500 ευρώ.
-Δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων (αρ.6 ν. 1383/83) 150.000 ευρώ.
-Αντιμετώπιση δαπανών από το έσοδο του αρθ. 27 του ν. 1729/87 για την εκτέλεση προγραμμάτων θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων 637.350 ευρώ.
-Δαπάνες για τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από το AIDS 1.000.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν