Κατανομή 287 θέσεων προσωπικού στα νοσοκομεία και των 6 Υγειονομικών Περιφερειών

  • Iatropedia
χρήματα στους νοσοκομειακούς γιατρούς
Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών προωθεί «Κατανομή διακοσίων ογδόντα επτά (287) θέσεων προσωπικού στα Νοσοκομεία της χώρας».

katataji YYKA

Οι θέσεις αφορούν μη ιατρικό προσωπικό και καλύπτουν πάγιες ανάγκες των νοσοκομείων της χώρας σε διοικητικό, οικονομικό και επιστημονικό προσωπικό άλλων ειδικοτήτων πλην των γιατρών.

Νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, τεχνολόγοι ακτινολογικών μηχανημάτων, ψυχολόγοι, λογιστές, ειδικοί πληροφορικής είναι μερικές από τις ειδικότητες που αναφέρονται στην ΚΥΑ στην οποία τονίζεται εξάλλου ότι οι προσλήψεις αυτές δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό καθώς οι θέσεις προβλέπονται στα οργανογράμματα αλλά χηρεύουν.

Θα ακολουθήσουν και άλλες επιμέρους αντίστοιχες ΚΥΑ και για άλλες θέσεις, αυτή την φορά και γιατρών.