“Καρφί” Λυκουρέντζου για Αβραμόπουλο: Αντιδραστήρια για το αίμα στα μισά λεφτά

  • Iatropedia
Σε σημαντικά μειωμένες τιμές θα αγορασθούν τα ειδικά αντιδραστήρια για τον μοριακό έλεγχο του αίματος όπως διευκρινίζει το ίδιο το υπουργείο Υγείας τονίζοντας μάλιστα την εξοικονόμηση χρημάτων σε σχέση με τη συμφωνία που είχε γίνει το 2008 επί υπουργίας Δ.Αβραμόπουλου.

Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας θα διεξαχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με την μέθοδο της μοριακής τεχνικής, καθώς και τη διακίνηση δειγμάτων αίματος.

Οι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν “σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις με απόλυτη διαφάνεια και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα” σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Οι ισχύουσες συμβάσεις για τον έλεγχο του αίματος με την μέθοδο της μοριακής τεχνικής, λήγουν τον Αύγουστο του 2013.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου η ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο περίπου 650.000 μονάδων αίματος ανά έτος σε τέσσερα κέντρα αίματος της χώρας ανέρχεται στο ποσό των 13.500.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η αντίστοιχη ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τη μεταφορά αίματος, προϊόντων αίματος και των συνοδευτικών τους δειγμάτων ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Έτσι η ετήσια δαπάνη θα αγγίξει 17.5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ενώ η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

Όπως υπογραμμίζει το ίδιο το υπουργείο Υγείας: “βάση των προηγούμενων συμβάσεων (27/2008 & 28/2008) πενταετούς διάρκειας, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε λήγουν τον Αύγουστο του 2013, η ετήσια συνολική δαπάνη, τόσο για την προμήθεια αντιδραστηρίων όσο και για την μεταφορά/διακίνηση αίματος, ανέρχεται στα 29.191.749,78 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

Βάση των ανωτέρω προκύπτει ετήσιο όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο 11.692.000 ευρώ περίπου, ενώ στην τετραετία ισχύος της νέας σύμβασης το προσδοκώμενο όφελος ανέρχεται πλέον στα 46.768.000 ευρώ, κατά προσέγγιση. Τούτο βεβαίως χωρίς να έχει υπολογιστεί το περαιτέρω όφελος που θα προκύψει με το πέρας των διαγωνιστικών διαδικασιών”.