Καλά νέα για την ψωρίαση από τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Νέα δεδομένα στο συνέδριο της Αμερικάνικης Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD) 2016 δείχνουν ότι η σεκουκινουμάμπη είναι σημαντικά πιο αποτελεσματική συγκριτικά με την ουστεκινουμάμπη στη διατήρηση καθαρού ή σχεδόν καθαρού δέρματος στις 52 εβδομάδες. Η σεκουκινουμάμπη πέτυχε και διατήρησε καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα σε 8 στους 10 ασθενείς που πάσχουν από μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση.

Η Novartis ανακοίνωσε σήμερα νέα δεδομένα από την Μελέτη CLEAR μετά την ολοκλήρωση της, αποδεικνύοντας ότι η σεκουκινουμάμπη παραμένει ανώτερη της ουστεκινουμάμπης στην επίτευξη σταθερής κάθαρσης του δέρματος (PASI 90) στις 52 εβδομάδες για ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση. Αυτά τα ευρήματα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ετήσια Συνάντηση της Αμερικάνικης Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD) στην Ουάσιγκτον.

«Η σεκουκινουμάμπη εξακολουθεί να επιδεικνύει ανώτερη αποτελεσματικότητα που διαρκεί έναντι των διαθέσιμων βιολογικών παραγόντων και είναι μια εγκεκριμένη θεραπεία πρώτης γραμμής για ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση», δήλωσε ο κ. Vasant Narasimhan, Παγκόσμιος Επικεφαλής Ανάπτυξης Φαρμάκου και Διευθυντής Ιατρικού Τμήματος της Novartis. «Η σεκουκινουμάμπη έχει τη δυνατότητα –περισσότερο από ποτέ- να δώσει σε περισσότερους ανθρώπους με ψωρίαση το πλεονέκτημα του καθαρού δέρματος με διάρκεια».

Ο ιδανικός στόχος της θεραπείας της ψωρίασης είναι το καθαρό δέρμα, και η ανταπόκριση βάσει του Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης PASI 90 θεωρείται ένας σημαντικός δείκτης θεραπευτικής επιτυχίας2,3. Επιτυγχάνοντας όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία στις 4, 16 και 52 εβδομάδες, η σεκουκινουμάμπη απέδειξε ότι παραμένει σταθερά ανώτερη έναντι της ουστεκινουμάμπης στην επίτευξη και τη διατήρηση PASI 90 (76,2% έναντι 60,6%, P <0,0001), και σημαντικά καλύτερη στην επίτευξη PASI 100 (καθαρό δέρμα) (45,9% έναντι 35,8%, P = 0.0103) στις 52 εβδομάδες. Η σεκουκινουμάμπη έδειξε επίσης σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό επίτευξης βέλτιστης ποιότητας ζωής (βαθμολογία 0/1 στον Δείκτη Ποιότητας Ζωής Δερματολογίας DLQI) έναντι της ουστεκινουμάμπης (71,6% έναντι 59,2%, P = 0.0008) το οποίο και διατηρήθηκε στο χρόνο.

Η μελέτη επίσης παρουσίασε ανωτερότητα της σεκουκινουμάμπης και στην ταχεία έναρξη δράσης σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη, ενώ οι μισοί από τους ασθενείς που λάμβαναν σεκουκινουμάμπη πέτυχαν PASI 75 ήδη από την 4η Εβδομάδα (50,0% έναντι 20,6%, p <0,0001)4. Η σεκουκινουμάμπη είχε παρόμοιο προφίλ ασφάλειας με αυτό της ουστεκινουμάμπης, στη συγκεκριμένη μελέτη, το οποίο ήταν σύμφωνο με αυτό που παρουσιάζεται στις εγκριτικές μελέτες φάσης ΙΙΙ της σεκουκινουμάμπης.

Επηρεάζοντας περίπου 125 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, η ψωρίαση είναι μια χρόνια πάθηση του δέρματος που προκαλεί κνησμό, απολέπιση και πόνο, και μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχολογική υγεία του ασθενή. Παρά το γεγονός αυτό, οι μισοί ασθενείς δεν λαμβάνουν θεραπεία, ενώ από εκείνους που λαμβάνουν θεραπεία, πολλοί (52%) παραμένουν δυσαρεστημένοι με τη διαχείριση της νόσου τους.

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος πλήρως ανθρώπινος αναστολέας της ιντερλευκίνης-17Α που έχει εγκριθεί για ενήλικες για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας, και πρόσφατα εγκρίθηκε για τη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας στην ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Η ψωρίαση είναι μια κοινή, μη μεταδοτική, αυτοάνοση νόσος που επηρεάζει μέχρι και το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ψωρίαση κατά πλάκας είναι η πιο κοινή μορφή της νόσου και εμφανίζεται ως κόκκινες πλάκες που καλύπτονται με ένα αργυρόχρωμο στρώμα φολίδων (συσσωρευμένα νεκρά κύτταρα του δέρματος). Η ψωρίαση δεν είναι απλά ένα αισθητικό πρόβλημα, αλλά μια επίμονη, χρόνια (μακράς διάρκειας), και μερικές φορές οδυνηρή ασθένεια, η οποία μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τις μικρότερες πτυχές της ζωής των ανθρώπων σε καθημερινή βάση. Μέχρι και το 30% των ασθενών με ψωρίαση έχουν ή θα αναπτύξουν ψωριασική αρθρίτιδα, στην οποία επηρεάζονται επίσης οι αρθρώσεις, προκαλώντας εξουθενωτικά συμπτώματα που περιλαμβάνουν πόνο, δυσκαμψία και μη αναστρέψιμη βλάβη των αρθρώσεων. Η ψωρίαση συνδέεται επίσης με άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και η κατάθλιψη.

Η Μελέτη CLEAR (σύγκριση για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητα της σεκουκινουμάμπης έναντι της ουστεκινουμάμπης) είναι μια πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων διπλά-τυφλή μελέτη της σεκουκινουμάμπης (n = 334) έναντι της ουστεκινουμάμπης (n = 335) σε σύγκριση αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ανεκτικότητα σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν και έλαβαν είτε σεκουκινουμάμπη (300 mg) με υποδόρια ένεση στην έναρξη (baseline) και κατά τη διάρκεια των εβδομάδων μηδέν, ένα, δύο και τρία, στη συνέχεια, κάθε τέσσερις εβδομάδες από την εβδομάδα τέσσερα, είτε ουστεκινουμάμπη βάση του εγκεκριμένου δοσολογικού σχήματος. Η σεκουκινουμάμπη πέτυχε τον πρωταρχικό στόχο της ανωτερότητας κατά PASI 90 ανταπόκρισης στην εβδομάδα 16. Τα στοιχεία αυτά έχουν δημοσιευθεί στο Journal of the American Academy of Dermatology, στις 17 Ιουνίου 20154. Η ανταπόκριση PASI 90 την εβδομάδα 52 αποτελεί δευτερεύoν καταληκτικό σημείο της μελέτης. Οι ανταποκρίσεις PASI 100 και DLQI την εβδομάδα 52 αποτελούν διερευνητικά καταληκτικά σημεία.

Σχετικά με τη σεκουκινουμάμπη και την ιντερλευκίνη-17A (IL-17Α)
Η σεκουκινουμάμπη είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που εξουδετερώνει επιλεκτικά την IL-17A11. Η έρευνα δείχνει ότι η IL-17Α μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διεργασία της ανοσολογικής απάντησης του οργανισμού στην ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 10,11.

Πάνω από 50 χώρες έχουν επίσης εγκρίνει τη σεκουκινουμάμπη για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας περιλαμβάνοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ιαπωνία, την Ελβετία, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Σύμφωνα με την ένδειξη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η σεκουκινουμάμπη συστήνεται ως θεραπεία για όλους τους ενήλικες ασθενείς με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση, που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση να λάβουν θεραπεία με σεκουκινουμάμπη ως πρώτης γραμμής συστηματική θεραπεία, εναλλακτικά των κλασσικών συστηματικών θεραπειών, όπως για παράδειγμα η κυκλοσπορίνη και η μεθοτρεξάτη.

Επιπλέον, η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος αναστολέας της IL-17Α με θετικά αποτελέσματα Φάσης III για τη θεραπεία της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας και αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας 12-16 και πλέον έχει εγκριθεί στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, για τις ενδείξεις αυτές. Η σεκουκινουμάμπη έχει επίσης εγκριθεί για τη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας και φλυκταινώδους ψωρίασης στην Ιαπωνία.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν