ΙΣΑ: Δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

  • Γιάννα Σουλάκη
ΙΣΑ
O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον Υφυπουργό Υγείας κ.Βασίλη Κοντοζαμάνη, με την οποία ζητά να αποκατασταθούν άμεσα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αφορά τις πρόσφατες προκηρύξεις θέσεων ΕΣΥ.

Ειδικότερα, στην επιστολή του τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ) επισημαίνουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που αφορά στις πρόσφατες προκηρύξεις θέσεων ΕΣΥ και ετέθη σε λειτουργία στις 14.2.2020 παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα δυσλειτουργίας.

Σύμφωνα με τους γιατρούς υπάρχει δυσκολία καταχώρησης αριθμών και μάλιστα χωρίς τη δυνατότητα διόρθωσης. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Υπάρχει δυσκολία κυρίως όσον αφορά στην καταχώρηση των πάσης φύσεως ημερομηνιών – ακόμη και της ημερομηνίας γέννησης του υποψηφίου – χωρίς μάλιστα δυνατότητα εκ των υστέρων διόρθωσης οποιασδήποτε καταχώρησης. Ελλείψει δε υπηρεσίας helpdesk οι γιατροί αδυνατούν, υπό τις συνθήκες αυτές να υποβάλουν υποψηφιότητα και όπως είναι φυσικό, αγωνιούν αφού η ημερομηνία λήξης (28.2.2020) πλησιάζει».

Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση παρέμβασή του υφυπουργού κ. Κοντοζαμάνη, για να αποκατασταθεί το πρόβλημα ή την παράταση της προθεσμίας.