Ημερίδα για την «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR στο χώρο της Υγείας»

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ημερίδα με θέμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR στο χώρο της Υγείας» συνδιοργανώνουν η ΕΚΑΕ (Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδας), η ΠΕΙΚ (Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών) και η ΠΕΙΜΧΑ (Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης), την Τρίτη 20 Μαρτίου και ώρες 18:00 – 21:00, στο Athens Avenue Hotel (Λεωφόρος Συγγρού 182, Αθήνα).

 

Στόχος της Ημερίδας είναι να παρουσιαστεί ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Οι Ομιλητές θα αναλύσουν τα θέματα της ιδιαίτερης εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στον Τομέα της Υγείας, στον οποίο έχουμε συλλογή και επεξεργασία «ευαίσθητων δεδομένων».

Ο κ. Κλεόβουλος Αλεξιάδης, Μέλος ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  θα είναι ο συντονιστής της Ημερίδας με ομιλητές τους κ.κ.:

Νικόλαος Νικολινάκος, Νομικός Σύμβουλος, Νομική εταιρία «Νικολινάκος – Λάρδας & Συνεργάτες» και το  θέμα της ομιλίας του θα είναι ο  «Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: οργάνωση και προετοιμασία για την πλήρη συμμόρφωση με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο».

Γεώργιος Αγγούρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα την «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Ε.Ο.Π.Π.Υ.- Ασφάλεια δεδομένων».

Αργυρώ Χατζοπούλου, Governance Manager, Information Security Highest Specialist TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ με θέμα της ομιλίας της  «Η σημασία της ενημέρωσης & της εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στον τομέα της υγείας ».

Φώτης Ρωμούδης, Σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων της SIGMASOFT με θέμα «Εργαλεία & λύσεις για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον GDPR».

Και η κα Κωνσταντίνα Ράσση, Senior Consultant της Alpha Plan Consultants με θέμα «Ο κρίσιμος ρόλος του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) στους παρόχους υπηρεσιών Υγείας».

Η είσοδος στην Ημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ και λόγω της εξειδίκευσης στην προσέγγιση αφορά  αποκλειστικά στελέχη οργανισμών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθώς και Επαγγελματίες Υγείας.

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά στην Υπεύθυνη Συντονισμού  της Ημερίδας στο 210 – 7470040.