Ιατρικός Σύλλογος Πατρών: Μεγάλη ανάγκη λειτουργίας της καρδιοχειρουργικής μονάδας του Ρίου

  • Γιάννα Σουλάκη
Πατρών
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρειάζεται μία πλήρως λειτουργούσα καρδιοχειρουγική μονάδα. Το ΠΓΝΠ ως τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο χρειάζεται να αναπτύξει όλες τις δυνατές τριτοβάθμιες ιατρικές υπηρεσίες, τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών σε σχετική ανακοίνωση.

Η Καρδιοχειρουργική μονάδα, παρότι έχει ιδρυθεί από ετών στα πλαίσια της Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ουσιαστικά ποτέ δε λειτούργησε πλήρως.

«Η ανάπτυξη της είναι επιβεβλημένη, αλλά πρέπει να στηριχθεί σε σωστές αρχές και βάσεις. Καθώς η αρχή είναι το ήμισυ του παντός δε πρέπει να γίνουν βιαστικά βήματα. Η ανάπτυξή της χρειάζεται να γίνει σε μελετημένα στάδια. Για να λειτουργήσει πλήρως χρειάζεται ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και εξοπλισμό. Επίσης χρειάζεται κλίνες εντατικής παρακολούθησης και βέβαια κλίνες νοσηλείας σε δική της πτέρυγα. Όλα αυτά απαιτούν σαφές χρονοδιάγραμμα», τονίζουν οι γιατροί της Πάτρας σε σχετική ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών με ομόφωνη απόφασή του κρίνει άκρως απαραίτητη την πλήρη ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής μονάδας, με επαρκή χρηματοδότηση, στελέχωση με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό και προοδευτική ένταξη σε εφημεριακό καθεστώς, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών της ευρύτερης περιοχής.