Γέροντας Εφραίμ για εγκαταλελειμμένα κατεψυγμένα έμβρυα: «Οφείλουµε να δείχνουµε σοβαρότητα και υπευθυνότητα»

  • Γιάννα Σουλάκη
Εφραίμ
Για το πρόβλημα των πλεοναζόντων εγκαταλελειµµένων κατεψυγμένων εµβρύων που συσσωρεύονται στις κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης, επειδή οι γονείς αρχικά τα καταψύχουν και τα αποθηκεύουν, αλλά στη συνέχεια δεν τα αξιοποιούν, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης της Μονής Βατοπαιδίου, Γέροντας Εφραίμ κατά τη διάρκειά επίσκεψής του στην Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

Ο Γέροντας Εφραίµ της Μονής Βατοπεδίου, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις μεθόδους τεχνητής γονιμοποίησης, τις  νεότερες τεχνικές στην εξωσωµατική γονιµοποίηση, αλλά και για το ζήτηµα της κρυοσυντήρησης εµβρύων, καθώς βρέθηκε και στους χώρους που φυλάσσονται τα έµβρυα στην Μονάδα Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

Εκεί πληροφορήθηκε από τους υπεύθυνους ότι η κρυοσυντήρηση αποτελεί ορόσηµο για την τεχνολογία της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, ενισχύοντας την αναπαραγωγική αυτονοµία, ενώ ο αριθµός γεννήσεων µέσω εξωσωµατικής γονιµοποίησης µε τη χρήση κρυοσυντηρηµένων εµβρύων αυξάνεται συνεχώς σε παγκόσµιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται έντονα το φαινόµενο της ‘’εγκατάλειψης’’ εµβρύων στις µονάδες κρυοσυντήρησης από ζευγάρια που υποβλήθηκαν σε υποβοηθούµενη
αναπαραγωγή και είτε έχουν αποκτήσει τον αριθµό των απογόνων που επιθυµούν ή έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια για προσωπικούς λόγους. Συχνά τα ζευγάρια αυτά χάνουν την επαφή µε την Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) «εγκαταλείποντας» τα πλεονάζοντα κρυοσυντηρηµένα έµβρυά τους, τα οποία παραµένουν σε φύλαξη. Έχει υπολογιστεί ότι το 12% των κρυοσυντηρηµένων εµβρύων εγκαταλείπονται από τα ζευγάρια.

Στην οµιλία που πραγματοποίησε στη συνέχεια στο συνεδριακό κέντρο της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής ο  Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης  επεσήµανε ότι εκκλησία και επιστήµη µπορούν να συµπορεύονται και έδωσε ιδιαίτερη σηµασία στα «εγκαταλελειµµένα έµβρυα».

Αναφερόµενος στο θέµα, υπογράµµισε ότι «πρόκειται για ζήτηµα για το οποίο οφείλουµε να δείχνουµε σοβαρότητα και υπευθυνότητα».

Εγκαταλελειμμένα έμβρυα: «Υπάρχουν προβληματισμοί στην καθημερινή πράξη»

Στα εγκαταλελειμμένα έµβρυα αναφέρθηκε και ο Γ.Γ. της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής κ. Κωνσταντίνος Πάντος λέγοντας πως «Υπάρχουν προβληµατισµοί και διλήµµατα που αντιµετωπίζουµε ως γιατροί στην καθηµερινή µας πράξη. Ένας κύριος προβληµατισµός είναι τα πλεονάζοντα εγκαταλελειµµένα έµβρυα τα οποία συσσωρεύονται στις κλινικές µας.

Η «τύχη» αυτών των εµβρύων παραµένει βάσει του ισχύοντος πλαισίου να δοθούν για δωρεά ή για ερευνητικούς σκοπούς ή τέλος η καταστροφή τους, µετά από ενυπόγραφη προϋπάρχουσα συναίνεσή τους. Θα µπορούσε όµως να προστεθεί άλλη µια επιλογή αυτή της διάθεσής τους σε δηµόσια τράπεζα εγκαταλελειµµένων εµβρύων προκειµένου να οδηγηθούν για υιοθεσία σε άλλα άτεκνα ζευγάρια, πάντοτε µε την σύµφωνη γνώµη των βιολογικών γονέων, και ταυτόχρονα να καλλιεργήσουµε µία άλλη νοοτροπία εκείνης της κατάψυξης ωαρίων – δηλαδή αγονιµοποίητου γενετικού υλικού – ώστε στο µέλλον να µην βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τέτοια διλλήµατα. Έτσι θα πάψει το φαινόµενο να µαζεύονται και να αποθηκεύονται µε αβέβαιο µέλλον χιλιάδες έµβρυα».

Ο γέροντας Εφραίµ άκουσε µε ευχαρίστηση και ανακούφιση την πρόταση του κ. Κ. Πάντου στο µέλλον να καταψύχεται µόνο αγονιµοποίητο γενετικό υλικό.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, ευχαρίστησε τον Καθηγούµενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου λέγοντας «Απονέµεται Τιµητική
Διάκριση, προς τον Πανοσιολογιότατο Ηγούµενο Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους, Γέροντα Εφραίµ, σε αναγνώριση του υψηλού ήθους του, της πολύχρονης προσφοράς στο θεάρεστο έργο του, της ταπεινής και ασκητικής ζωής του και την στήριξη της επιστήµης και την αναγνώρισή του ως πνευµατικού πατέρα της Αδελφότητας της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου», κάλεσε τον κ. Κ. Πάντο να παραδώσει την τιµητική πλακέτα στον Γέροντα Εφραίµ.