Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του ΠΣΦ για τα ανοιχτά θέματα των φυσικοθεραπευτών

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Στην Πάτρα διεξάγεται η τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων (Γ.Σ.Α) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, στις 23-25 Φεβρουαρίου 2018.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι τα εξής:

§  Διοικητικός απολογισμός.

§  Οικονομικός απολογισμός.

§  Έγκριση τελικής πρότασης για την τροποποίηση του Νόμου 3599/2007 μετά τις τελευταίες προσθήκες.

§  Νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθήθηκαν από τον Π.Σ.Φ.

§  ΕΟΠΥΥ.

Α) Υλοποίηση της συλλογική σύμβασης , διαδικασία της υλοποίησης, διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων για τα συμβεβλημένα μέλη, πλεονεκτήματα της συλλογικής σύμβασης, αντισταθμιστικά οφέλη για τα μέλη.

Β) Επιτρεπτά όρια δαπανών φυσικοθεραπείας για το έτος 2018 και τρόποι αντίδρασης για την πιθανότητα μείωσης της επιτρεπτής δαπάνης.

§   Εκπαίδευση –Μετεκπαίδευση

Α) Νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Νόμος 4485/2017), κίνδυνοι από τις αλλαγές που συντελούνται.

§  Εξίσωση παλαιών πτυχίων αποφοίτων Τ.Ε.Ι (έως το 2001 και από το 2001 μέχρι και σήμερα)

§  Επιπτώσεις από την πιθανότητα αποφοίτων δυο ταχυτήτων (Π.Ε και Τ.Ε)

§  Διετή προγράμματα σπουδών από τις ανώτατες σχολές επιπέδου 5 (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων) και μετεξέλιξη στο επίπεδο 6.

Β) Μαθητεία των αποφοίτων ΤΕΕ και ΙΕΚ και πρακτική άσκηση με συγκεκριμένο καθεστώς και προϋποθέσεις.

Γ) Πρόταση για την θέσπιση Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας από τον Π.Σ.Φ.

§  Κολλέγια (εξελίξεις)

§  Αποτελέσματα της έρευνας Βαρόμετρο.

§  Απόφαση έγκρισης για την απασχόληση προσωπικού και έγκριση πρόσληψης του προσωπικού που προβλέπεται στον 3599/2007.

§  Αλλαγές που συντελέστηκαν στο μητρώο του Π.Σ.Φ.

§  Εκλογική διαδικασία Π.Σ.Φ στις 20 Μαΐου 2018.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν