Γενική γραμματεία Δημόσιας Υγείας και ΚΕΕΛΠΝΟ επιχειρούν στη Λέσβο

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Το ΚΕΕΛΠΝΟ απέστειλε σήμερα το πρωί κλιμάκιο ειδικών στην Λέσβο για την στήριξη των πληγέντων κατοίκων του νησιού. Εξάλλου, με έγγραφό του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος ζητεί ελέγχους στο πόσιμο νερό και στα τρόφιμα καθώς όπως αναφέρει "για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου) της Περιφέρειας Λέσβου, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης έτσι ώστε να διερευνηθεί η δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής ή εισροής ξένων υλών στο δίκτυο που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του πόσιμου νερού".

Σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσα λεπτομερής υγειονομική αναγνώριση και διερεύνηση των αιτιών του προβλήματος καθώς και εργαστηριακός έλεγχος μετά από κατάλληλη δειγματοληψία.

Εφόσον υφίστανται βάσιμες ενδείξεις υπέρβασης τιμών ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού θα πρέπει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ύδρευσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (όπως διακοπή της υδροδότησης, ενημέρωση του πληθυσμού και τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας πόσιμο νερό, αποκατάσταση της βλάβης, υπερχλωρίωση τμήματος ή όλου του δικτύου ανάλογα με τις συνθήκες).

Εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο οι υπεύθυνοι ύδρευσης και οι υγειονομικές αρχές θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση έτσι ώστε:

-Να διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης.
-Να αυξηθεί η συχνότητα παρακολούθησης και άλλων ποιοτικών παραμέτρων.
-Να ελέγχονται οι τιμές του υπολειμματικού χλωρίου.

Τρόφιμα
Τονίζει δε ο γενικός γραμματέας ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, «με τα οποία σιτίζονται οι πληγέντες, οι οποίοι είναι ήδη καταπονημένοι και επιπλέον λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους, ελλοχεύει αυξημένος κίνδυνος τροφιμογενών και άλλων λοιμώξεων.

Σε περίπτωση συχνών και μεγάλης διάρκειας διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρείται επιβεβλημένο να ενημερωθεί το κοινό για το σωστό και υγιεινό χειρισμό και συντήρηση των τροφίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διατροφή των πληγέντων, στους οποίους διανέμονται τρόφιμα, που προσφέρουν διάφορες κοινωνικές οργανώσεις, φορείς ή επιχειρήσεις τροφίμων, σε ότι αφορά τις συνθήκες παρασκευής, μεταφοράς, συντήρησης, στον τρόπο διανομής και κυρίως την ποιότητα κατά τον χρόνο διανομής.

Επισημαίνεται ότι η ασφάλεια των τροφίμων σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής τους (πρώτες ύλες, παρασκευή, διατήρηση, διακίνηση, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή), καθώς και η προσωπική υγιεινή των χειριστών των τροφίμων αποτελούν πρωταρχικής σημασίας παράγοντες ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι Δημόσιας Υγείας».

Εξάλλου:
-Προσοχή απαιτείται στον έλεγχο των τροφίμων κυρίως στις περιπτώσεις που γίνεται μαζική προετοιμασία και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τρόφιμα ευαλλοίωτα.

-Προσοχή, επίσης, θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις όπου διανέμονται στους πληγέντες τυποποιημένα τρόφιμα. Θα πρέπει αυτά να διακινούνται με ασφάλεια και να αποθηκεύονται μέχρι την διανομή τους σε χώρους με απόλυτη τάξη, καθαριότητα και με συνθήκες συντήρησης τέτοιες ώστε να αποφεύγονται τυχόν αλλοιώσεις ή επιμολύνσεις τους.

-Απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής των τροφίμων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ενδελεχείς και να καλύπτουν όχι μόνο την παρασκευή αλλά και την μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση μέχρι την παράδοσή τους στους πληγέντες.

Τα σημάδια που πρέπει να οδηγήσουν σε μη κατανάλωση τροφίμων είναι τα εξής:

-Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στην οσμή, τη γεύση, το χρώμα και την υφή των τροφίμων πρέπει οπωσδήποτε να απορριφθούν, μαγειρεμένα ή όχι.
-Να αποφεύγεται η παραμονή των τροφίμων εκτός ψυγείου.
-Τα προμαγειρεμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματός τους.
-Να ελέγχεται πάντοτε η ημερομηνία λήξης στα συσκευασμένα τρόφιμα.
-Το έτοιμο φαγητό πρέπει να καταναλώνεται αμέσως μετά την διανομή του.
-Τα περισσεύματα φαγητού να πετάγονται στα απορρίμματα.
-Τα φρούτα και τα λαχανικά να πλένονται πολύ καλά πριν καταναλωθούν.
-Προσοχή στο γάλα, στα γιαούρτια, στα τυροκομικά προϊόντα, στα σάντουιτς και στα γλυκά. Να διατηρούνται εντός ψυγείου.
Κονσέρβες φουσκωμένες, σκουριασμένες ή κτυπημένες να πετάγονται αμέσως.
Να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής

Καταλύματα πληγέντων
Προσοχή ζητείται και για  τις εγκαταστάσεις των ξενοδοχειακών μονάδων και των πλοίων, οι οποίες θα φιλοξενήσουν πληγέντες ή άτομα, τα οποία θα μεταβούν στην πληγείσα περιοχή για συνδρομή και βοήθεια.

Ιδιαίτερη σχολαστικότητα απαιτείται στον έλεγχο που αφορά:

-Συστήματα κλιματισμού και αερισμού.
-Πόσιμο νερό και ειδικότερα στο νερό που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση εντός των εγκαταστάσεων των πλοίων.
-Αποχωρητήρια, διαχείριση λυμάτων και υγρών αποβλήτων.
-Διαχείριση απορριμμάτων.
-Προσωπικό (κανόνες ατομικής υγιεινής).
-Ποιότητα των τροφίμων.

-Στις περιπτώσεις που απαιτηθούν εγκαταστάσεις πληγέντων (σκηνές σε ανοιχτούς χώρους, προκατασκευασμένες οικίες), θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (αστικά απόβλητα, αδρανή υλικά).

Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία των πληγέντων από ενδεχόμενη έκθεσή τους σε ερπετά, τρωκτικά, αρθρόποδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν