Γεγονός η τιμολόγηση: Αναρτήθηκε η νέα λίστα προτεινόμενων τιμών

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, οι τελικές προτεινόμενες τιμές χονδρικής και παραγωγού των υπό τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων. Η ίδια λίστα εξάλλου απεστάλη και στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Υγείας.

Στην νέα λίστα με τα νέα σκευάσματα υπό τιμολόγηση περιλαμβάνονται:

-54 εντελώς καινούργια σκευάσματα,

-49 με νέα δραστική ουσία,

– 33 με αίτηση για σταθερό συνδυασμό,

-354 με αίτηση για γενόσημο,

-6 με αίτηση συγκατάθεσης,

-32 με αίτηση για υβριδικό,

-19 με γνωστή δραστική,

-46 με αίτηση για προϊόν με καλώς καθιερωμένη χρήση,

-2 με αίτηση παραδοσιακής φυτικής προέλευσης

-17 με αίτηση για όμοιο βιολογικό.