Φωτιά οι τιμές των ΜΥΣΥΦΑ

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
ΜΥΣΥΦΑ
Δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία αξιολόγησης εννιαμήνου για το πώς διακυμάνθηκαν οι τιμές των ΜΥΣΥΦΑ (Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα) μετά την απελευθέρωση τιμών που έγινε από 1/1/2017.

Αποδεικνύεται τελικά, βάσει των στοιχείων, ότι η απελευθέρωση των τιμών των ΜΥΣΥΦΑ, όχι μόνο δεν μείωσε τις τιμές πουθενά, αλλά, αντιθέτως, οδήγησε σε μαζικές αυξήσεις και μάλιστα αυξήσεις-φωτιά στις τιμές αυτών των προϊόντων από τις Φαρμακευτικές Βιομηχανίες που τα εμπορεύονται.

Συνοπτικά:

Συνολικά 50 κωδικοί παρουσίασαν μεταβολή τιμής στο 9μηνο. Από αυτούς:

-- 49 κωδικοί (98%) παρουσίασαν αύξηση τιμής

-- 14 κωδικοί (28%) παρουσίασαν αύξηση τιμής άνω του 10%

-- 9 κωδικοί (18%) παρουσίασαν αύξηση τιμής άνω του 20%, ενώ κάποιοι έφτασαν ακόμα και σε 160% αύξηση τιμής

-- 1 κωδικός (2%) παρουσίασε μείωση τιμής σε ποσοστό 4,88%

O συγκεντρωτικός και αναλυτικός πίνακας

(Κάντε όση μεγέθυνση επιθυμείτε πατώντας στο "Automatic Zoom")

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ