Φάρμακα: Πως θα πάρετε πίσω τα χρήματα σας από τον ΕΟΠΥΥ!

  • Iatropedia
Μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην τελευταία απεργία των φαρμακοποιών όπου οι ασθενείς με δυσκολία πήραν πίσω τα χρήματά τους από τον ΕΟΠΥΥ αφού πλήρωναν από την τσέπη τους για τα φάρμακα τους, ο οργανισμός ανακοινώνει τον τρόπο που πλέον οι ασφαλισμένοι θα μπορέσουν να εισπράξουν τα χρήματα τους.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ που να προβλέπει επιστροφή χρημάτων στους ασφαλισμένους που έχουν αγοράσει τα σκευάσματα με χρήματα από την τσέπη τους.

Όπως σημείωσαν και οι φαρμακοποιοί του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) στην τελευταία απεργία του Ιανουαρίου όπου επίσης είχε διακοπεί η πίστωση στον ΕΟΠΥΥ οι μισοί μόνο ασφαλισμένοι πήραν τα χρήματά τους.

Πλέον η διοίκηση του Οργανισμού ανακοινώνει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιστροφή χρημάτων από τα φάρμακα.

Συγκεκριμένα όπως σημειώνει μέχρι την έναρξη εκτέλεσης συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν.

Διαφοροποίηση υπάρχει για τους ασφαλισμένους του ΟίκουΝαύτου για τους οποίους οι καταθέσεις δαπανών θα πραγματοποιούνται στην ΔιεύθυνσηΠαροχών, και Μητρώου Ασφαλισμένων – Τμήμα Παροχών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση είναι τα κάτωθι:

1. Πρωτότυπη Συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο μετην υποχρέωση καταχώρησης από τους ιατρούς στο βιβλιάριο υγείαςτου ασφαλισμένου. Οι συνταγές που γίνονται αποδεκτές είναι οιηλεκτρονικές συνταγές μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, οιηλεκτρονικές συνταγές του Οίκου Ναύτου, και οι χειρόγραφεςσυνταγές που έχουν συνταγογραφηθεί στο ενιαίου τύπου

συνταγολόγιο (πράσινες συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

2. Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων

3. Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο

4. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται)

Σημειώνεται ότι θα αποδίδεται το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή τουφαρμάκου μειωμένο με το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που έχειαναγραφεί από το θεράποντα ιατρό επί της συνταγής.

Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό τουασφαλισμένου.Οι συνταγές που δεν εκτελέστηκαν κατά την διάρκεια της απεργίας και έχειπαρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσης τους, θα εκτελούνται κανονικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ