Έξω φρενών στον ΙΣΑ με τις δηλώσεις Πολάκη περί αδειοδότησης διαγνωστικού…

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Τα μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εξέφρασε χθες την αγανάκτησή του και κατήγγειλε την συμπεριφορά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Π. Πολάκη, ο οποίος αναφερόμενος στην νομιμότητα έκδοσης από τον ΙΣΑ άδειας Λειτουργίας Διαγνωστικού Εργαστηρίου, προέβη σε αήθη επίθεση που προσβάλλει το Δ.Σ. του ΙΣΑ και το θεσμικό ρόλο που έχει. Το όλο θέμα βέβαια αφορά δραστηριότητα του τ. αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Μάριου Σαλμά.

΄Οπως αναφέρουν μάλιστα, «σε ανάλογο πνεύμα κινείται ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το ίδιο θέμα, στην οποία γίνονται προσβλητικοί υπαινιγμοί για το Δ.Σ. του ΙΣΑ και το έργο που επιτελεί. Το Δ.Σ. του ΙΣΑ, διευκρινίζει ότι η εν λόγω άδεια εκδόθηκε με γνωμοδότηση της ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και δεν υπήρξε καμία ένδειξη ικανή για την αμφισβήτηση των αποφάσεων του ανώτατου αυτού οργάνου».

Διευκρινίζεται εξάλλου ότι η νομιμότητα έκδοσης της εν λόγω άδειας έγινε δεκτή από την τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την οποία αποτελούσε και ο νυν υπουργός Υγείας Α. Ξανθός. Μάλιστα ο υπουργός Υγείας, Π. Κουρουμπλής, με έγγραφό του προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στις 11-8-2015 για το θέμα διευκρινίζει τα εξής: «στο πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών του υπουργείου το ζήτημα αυτό πρόκειται άμεσα να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να αναμείνετε τις σχετικές ενέργειες».

Και συνεχίζουν από το ΔΣ του ΙΣΑ:

Το Δ.Σ. του ΙΣΑ καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι ενώ ρίχνει λάσπη και προσβάλλει το έργο του θεσμικού οργάνου ,την ίδια ώρα έχει συνηγορήσει στην συγκεκριμένη απόφαση, και μάλιστα όπως αποδεικνύεται ο ΕΟΠΥΥ έχει πληρώσει την εν λόγω εξέταση, την ώρα που οι γιατροί παραμένουν απλήρωτοι.

Ειδικότερα με αφορμή σχετική Ανακοίνωση του Πολιτικού Κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ», της 5.10.2016, περί μη νομίμου εκδόσεως Βεβαίωσης Λειτουργίας Φορέα ΠΦΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έλαβε την από 6.10.2016 απόφασή του, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, λειτουργεί βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και για την έκδοση Βεβαιώσεων Λειτουργίας όλων των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), τηρείται η σχετική νομοθεσία από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του.

Τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΣΑ και ειδικότερα στο Τμήμα Χορήγησης Βεβαιώσεων Λειτουργίας Φορέων ΠΦΥ, ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος – αυτοψία από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, της οποίας Πρόεδρος είναι μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΑ και στη συνέχεια εκδίδεται η Βεβαίωση, με υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β.δ/γμα 11 Οκτ. 1957.

H με αριθμ. 4775/19.2.2015 Βεβαίωση Λειτουργίας Διαγνωστικού Εργαστηρίου, εκδόθηκε μετά τις από 12.2.2015 και 18.2.2015 εγκριτικές αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΣΑ, με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001, σε συνδυασμό δε, με την υπ΄ αρ. 10/2.12.2014 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, η οποία έγινε δεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό, όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια με απόφαση και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ της 6.4.2015, σύμφωνα, μάλιστα, και με το περιεχόμενο (παραδοχές και κρίσεις), συναφούς αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σημειώνεται ότι οι εκδιδόμενες Βεβαιώσεις Λειτουργίας σε ιδιωτικούς Φορείς ΠΦΥ που εκδίδει ο ΙΣΑ, κοινοποιούνται πάντα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, όπως και η προαναφερομένη.

Προστίθεται ότι και ο υπουργός Υγείας, αποδεχόμενος τη νομιμότητα έκδοσης της ως άνω συγκεκριμένης άδειας, στο με αριθμ. οικ. 5106/11-8-2015 έγγραφό του προς τον ΙΣΑ, διέλαβε και ότι «στο πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου το ζήτημα αυτό πρόκειται άμεσα να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να αναμείνετε τις σχετικές ενέργειες».

Καθίσταται φανερό ότι πρόκειται περί νομίμου εντολής του καθ’ ύλην αρμοδίου υπουργού, με την οποία ο ΙΣΑ και νομίμως, συμμορφώθηκε.

Κατ’ ακολουθία, η προαναφερόμενη άδεια δεν είναι «άδεια λειτουργίας εργαστηρίου σε ορθοπαιδικό ιατρείο», όπως αυτό και εξόχως εσφαλμένα, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του πολιτικού κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ», της 5.10.2016.

Επαναλαμβάνεται, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν έχει πολιτική ταυτότητα, αλλά ενεργεί με αποκλειστικό γνώμονα τη νομιμότητα και τους σκοπούς συστάσεως και λειτουργίας του, επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Διαβάστε παρακάτω την δήλωση του Γ. Πατούλη:

Δήλωση του προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, σχετικά με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και  τις πρόσφατες δηλώσεις του αν. Υπουργού Υγείας Π. Πολάκη

Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ  εξέδωσε ανακοίνωση αμφισβήτησης της νομιμότητας έκδοσης από τον Ι.Σ.Α. συγκεκριμένης άδειας Λειτουργίας Διαγνωστικού Εργαστηρίου.

Μιας άδειας, που εκδόθηκε νόμιμα και η νομιμότητά της επιβεβαιώθηκε και εγγράφως από τον τότε αρμόδιο Υπουργό Υγείας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Π. Κουρουμπλή και τον σημερινό υπουργό Υγείας και τότε αναπληρωτή κ. Α. Ξανθό.

Σήμερα, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Πολάκης , ο επονομαζόμενος και «Εθνικός Υβριστής», από την Κρατική Τηλεόραση εξαπέλυσε ύβρεις και συκοφαντίες σε βάρος του Προέδρου του Ι.Σ.Α. ισχυριζόμενος και αυτός ότι η ίδια Άδεια Λειτουργίας Διαγνωστικού Εργαστηρίου δεν εκδόθηκε νόμιμα, σε απόλυτη διαφωνία του και με τον τότε αρμόδιο Υπουργό Υγείας.

Δεν ενδιαφέρουν τον Ι.Σ.Α. οι πολιτικές εξάψεις του κ. Πολάκη, αλλά η προστασία του κύρους και της αξιοπιστίας του, ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. κατά την σημερινή Συνεδρίασή του συζήτησε το σοβαρό αυτό θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης και  έλαβε καθαρή απόφαση στην οποία λεπτομερώς αναφέρει το ισχύον νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο εκδόθηκε η άδεια αυτή και τις 2 αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκε η έκδοση της.

Κυρίως ως Πρόεδρος του Ι.Σ.Α., του μεγαλύτερου επιστημονικού Συλλόγου της Χώρας, αλλά και ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, συστήνω στον εθνικό υβριστή κ. Πολάκη να παύσει στο μέλλον να εξαπολύει ύβρεις και συκοφαντίες σε βάρος του Ι.Σ.Α. και να ασχοληθεί επιτέλους με τα σοβαρά θέματα υγείας που απασχολούν την Πατρίδα μας.

Και εάν δεν παύσει αυτός, να τον παύσει ο Πρωθυπουργός.