Εξαιρούνται των αποσπάσεων μητέρες γιατροί με παιδιά κάτω των 6 ετών- Όλες οι προϋποθέσεις

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Απόφαση για τον τρόπο μετακίνησης γιατρών στο ΕΣΥ εξέδωσαν ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση, οι γιατροί μπορούν να αποσπώνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες συνολικά ανά θητεία, σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Αποκεντρωμένες Μονάδες Υγείας της ίδιας ή άλλης ΥΠΕ.

 

Για αποσπάσεις μεταξύ μονάδων της ίδιας ΥΠΕ εκδίδεται απόφαση του διοικητή της, ενώ για αποσπάσεις σε μονάδα άλλης ΥΠΕ, εκδίδεται κοινή απόφαση και των δυο διοικητών. Το αίτημα για κάλυψη αναγκών με απόσπαση υποβάλλεται στην ΥΠΕ από τον διοικητή του νοσοκομείου, και μετά από εισήγηση του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Ο διοικητής της ΥΠΕ αποφασίζει την απόσπαση γιατρού και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος για μετακίνηση γιατρός, υποβάλει το αίτημα στις άλλες ΥΠΕ. Όταν ο γιατρός βρεθεί, εκδίδεται κοινή απόφαση των δύο διοικητών και αποσπάται ο γιατρός. Αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των δύο διοικητών ΥΠΕ, για την απόσπαση αποφασίζει ο υπουργός Υγείας, αφού μελετήσει τις σχετικές εκθέσεις τους.

Η απόσπαση μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη χρόνο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συναινεί, μετά από απόφαση του διοικητή της ΥΠΕ ή κοινή απόφαση των διοικητών των ΥΠΕ και εισήγηση των διοικητικών συμβουλίων των νοσοκομείων.

Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι μητέρες ιατροί με παιδιά κάτω των 6 ετών, οι οποίες μπορούν να αποσπώνται μόνον μετά από δική τους αίτηση στις από το νόμο οριζόμενες περιπτώσεις.

Ο γιατρός μπορεί να αποσπάται για λόγους υγείας και κατ εξαίρεση των παραπάνω διαδικασιών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών ετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν