Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για Οικογενειακή και Κοινοτική νοσηλευτική

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Στις 14 και 15 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η 3η Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENhANCE: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για την Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική.

Η διακρατική συνάντηση οργανώνεται από την ομάδα έργου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, της οποίας Επιστημονικά Υπεύθυνη είναι η Ιωάννα Παπαθανασίου και μέλη οι Κων/νος Τσάρας, Ευάγγελος Φραδέλος, Δημήτρης Παπαγιάννης, Χρυσάφης Χαρτώνας, Γεωργία Γκαράνη, Σοφία Καστανίδου και Αρετή Χατζή.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι ομάδες έργου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, του ΤΕΙ Κρήτης Ελλάδος και οι εταίροι από τις χώρες Ιταλία, Φιλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία και Γερμανία. Παρόντες θα είναι επίσης ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του υπουργείου υγείας, υπεύθυνος για θέματα Π.Φ.Υ.,  κ. Σταμάτης Βαρδαρός,  η Δρ. Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α και Διευθύντρια του μοναδικού στην Ελλάδα θεσμοθετημένου εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ν.Ε. κ. Αριστείδης Δάγλας.

Το πρόγραμμα ENhANCE χρηματοδοτείται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Δράση Erasmus+KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices- Sector Skill Alliances και στοχεύει στην κάλυψη του κενού που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρονται σήμερα από τους Νοσηλευτές που εργάζονται στην Ε.Ε. στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και εκείνων που πραγματικά ζητούνται, τόσο από τους χρήστες, όσο και από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας κατά την εφαρμογή μοντέλων υγειονομικής φροντίδας με επίκεντρο την Π.Φ.Υ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν τρία πιλοτικά εθνικά πρότυπα προγράμματα σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική στην Ελλάδα, Ιταλία και Φιλανδία.

Τόσο η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, όσο και το υπουργείο Υγείας διαμέσου του κ. Σταμάτη Βαρδαρού, έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική του ENhANCE, προκειμένου αυτό να υιοθετηθεί για τη θεσμοθέτηση από το υπουργείο υγείας της νέας Επαγγελματικής Ειδικότητας στην Κοινοτική Νοσηλευτική.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα συζητηθεί η πορεία υλοποίησης του έργου και θα ληφθούν αποφάσεις για τις μελλοντικές δράσεις.

Η επιστημονικά υπεύθυνη της συνάντησης Δρ. Ιωάννα Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ευχαριστεί θερμά τον Πρύτανη κ. Ξενοφών Σπηλιώτη, τη Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, τη Διοίκηση και τους εργαζομένους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας για τη μέχρι σήμερα άψογη και εποικοδομητική συνεργασία στην υλοποίηση του έργου. Θερμές ευχαριστίες απευθύνει επίσης στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος για την αμέριστη συμπαράσταση.