ΕΣΑμεΑ: Ποιοι ασθενείς εξαιρούνται από τις χρεώσεις για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

  • Iatropedia newsroom
ΕΣΑμεΑ
Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις εξαιρούνται από την καταβολή χρημάτων ανά παραπεμπτικό σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ανακοίνωσε η ΕΣΑμεΑ.

Δεκτή έγινε η παρέμβαση της Ένωσης Συνομοσπονδιών Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) για την εξαίρεση των ασθενών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από την καταβολή 1 και 3 ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων σε συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Η απόφαση αφορά εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις του νεοψηφισθέντος νόμου για την Υγεία υπ΄ αριθμ. 5102/24 «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νέου νόμου:

«Εξαιρούνται από την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου, οι κάτωθι: Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από κυστική ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση».

Η ΕΣΑμεΑ εξακολουθεί να ζητά την επέκταση της προαναφερθείσας προτεινόμενης διάταξης σε όλα τα άτομα με αναπηρία ή/και με χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω, προκειμένου να ισχύσει η εξαίρεση από τα προβλεπόμενα ποσά και σε αυτούς.

Επίσης, με το Άρθρο 15 πέρασε ακόμη μία διεκδίκηση του αναπηρικού κινήματος, που είναι η συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους πολίτες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και από ιδιώτη προσωπικό γιατρό, για αποφυγή συνωστισμού νεφροπαθών, καρκινοπαθών στις δημόσιες δομές, ή λόγω θεμάτων παιδιών με αναπηρία (νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down κ.α.) τα οποία έχουν χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τον θεράπων ιατρό που τα παρακολουθεί. Με το Άρθρο 16 λύνεται έστω και για 3 χρόνια το μεγάλο πρόβλημα με τις ηπαρίνες, όπως αναφέρει η Ένωση.

Ποιες άλλες διεκδικήσεις της ΕΣΑμεΑ έγιναν δεκτές

Δεν έγινε δεκτή η πρόταση της ΕΣΑμεΑ να εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από την καταβολή 5 ευρώ στους φαρμακοποιούς για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Θετικά κρίνεται η διάταξη 1.α του Άρθρου 50, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024, η δυνατότητα σε ανασφάλιστους νεφροπαθείς να προβαίνουν σε αιμοκάθαρση και σε ιδιωτικούς φορείς, παραμένει το αίτημα αυτή η δυνατότητα να αποκτήσει χαρακτήρα μόνιμο, καθώς δεν επαρκούν οι θέσεις στα δημόσια νοσοκομεία.

Παράλληλα στον ίδιο νόμο στο Άρθρο 51 «Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35 ν. 4578/2018», έγινε δεκτή η πρόταση της ΕΣΑμεΑ «Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του έκτακτου προσωπικού των φορέων του άρθρου 34, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ’ αρ. 7Κ/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 42) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2024».

Επρόκειτο για πάγιο αίτημα της ΕΣΑμεΑ, «ωστόσο ετήσια παράταση θα πρέπει να δοθεί και στις συμβάσεις του έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση του covid-19, οι οποίες λήγουν 30 Ιουνίου 2024, ώστε να συνεχίσουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας να παρέχουν με ασφάλεια και επάρκεια τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες τους στα άτομα με βαριές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δομών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας».

«Το μόνιμο προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και η αποχώρηση του επικουρικού προσωπικού θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποστελέχωση των συγκεκριμένων δομών», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ.

Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI