Ερώτηση της ΝΔ για «παρέμβαση» Πολάκη στα αποθεματικά του ΕΟΠΥΥ προκαλεί νέα πολιτική θύελλα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σχετικά με την ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ.κ. Νίκος Παναγιώτοπουλος και Χρήστος Σταϊκούρας, με τίτλο "αυθαίρετη παρέμβαση κυβερνητικού στελέχους για μεταφορά χρηματικών πόρων του ΕΟΠΥΥ σε συνεταιριστικές τράπεζες", η Αριστοτέλους απαντά ότι ουδέποτε μεταφέρθηκαν διαθέσιμα του ΕΟΠΥΥ σε οποιαδήποτε συνεταιριστική τράπεζα και ότι αναζητείται η νόμιμη διαδικασία ώστε αυτό να συμβεί το συντομότερο δυνατό. Και προσθέτουν: "Αν οι κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν καλυφθούν από αυτή την απάντηση και δεν αποσύρουν την ερώτησή τους, τότε η ερώτηση θα απαντηθεί όπως ορίζουν οι διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου".

Όπως αναφέρουν αναλυτικά από την αντιπολίτευση, στις 11 Αυγούστου 2016 ο διευθυντής του γραφείου αναπληρωτή υπουργού Υγείας απέστειλε έγγραφο προς το γραφείο προέδρου του ΕΟΠΥΥ, δια του οποίου ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει χρηματικούς πόρους (χωρίς να προσδιορίζονται τα ποσά) σε συνεταιριστικές τράπεζες (χωρίς να προσδιορίζονται οι Τράπεζες) «στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής»!
Στην ουσία ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, σε μια άνευ προηγουμένου παρέμβαση κυβερνητικού στελέχους στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, ζήτησε εγγράφως τη μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων του Οργανισμού σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της επιλογής και  αρεσκείας του, καταστρατηγώντας κατά τρόπο πρωτοφανή κάθε σχετική νόμιμη διαδικασία.

Επειδή το θεσμικό πλαίσιο για την ανάθεση διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων Οργανισμών όπως ο ΕΟΠΥΥ εδράζεται σε συναφείς διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Δικαίου περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Επειδή η ανάθεση της διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων Οργανισμών όπως ο ΕΟΠΥΥ προβλέπει μεταξύ άλλων, τη διενέργεια Ανοικτού Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ασφαλώς όχι την αυθαίρετη βούληση του εκάστοτε Υπουργού, πολιτικού προϊσταμένου του Οργανισμού.

Επειδή βρίσκεται σε ισχύ ήδη από το 2012 σύμβαση πενταετούς διαρκείας με τίτλο «Ανάθεση της ταμειακής διαχείρισης του ΕΟΠΥΥ και συναφών με αυτήν υπηρεσιών σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα». Συμβαλλόμενοι αφενός ο ΕΟΠΥΥ ως αναθέτουσα αρχή και αφετέρου Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ως ανάδοχος.

Επειδή επιπροσθέτως η Βουλή των Ελλήνων έχει κυρώσει την από 20 Απριλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που έφερε προς ψήφιση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μέλος της οποίας διατελεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, δια της οποίας ΠΝΠ ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταθέτουν υποχρεωτικά τα ταμειακά τους διαθέσιμα και κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Επειδή η έγγραφη «οδηγία» του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας προς το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να μεταφερθούν χρηματικοί πόροι του Οργανισμού προς Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι εντελώς αόριστη και ασαφής ως προς τα ποσά, τους ειδικούς όρους και το πλαίσιο άσκησης «υπεύθυνης Κοινωνικής Πολιτικής».

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι αρμόδιοι υπουργοί

1. Σε ποιο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στηρίζεται η προτροπή/οδηγία του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας;

2. Τελούν σε γνώση της ως άνω πρωτοβουλίας του Αναπληρωτή υπουργού Υγείας α) ο Υπουργός Οικονομικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιοι για την έκδοση της άνω ΠΝΠ και β) ο Υπουργός Εργασίας και η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, συναρμόδιοι για την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής στη χώρα;

3. Ποια είναι τα συγκεκριμένα ποσά τα οποία κατά επιθυμία του Αναπληρωτή Υπουργού ζητείται να μεταφερθούν σε Συνεταιριστικές Τράπεζες; Σε ποιες ειδικά Συνεταιριστικές Τράπεζες; Με ποιους ειδικούς όρους;

4. Πώς αντιλαμβάνεται ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και ο πολιτικός του προϊστάμενος Υπουργός Υγείας την άσκηση «υπεύθυνης Κοινωνικής Πολιτικής» δια της μεταφοράς πόρων του ΕΟΠΥΥ σε Συνεταιριστικές Τράπεζες;

5. Πώς συνάδει η άσκηση «υπεύθυνης Κοινωνικής Πολιτικής» δια της μεταφοράς χρηματικών διαθεσίμων του ΕΟΠΥΥ με τις υπάρχουσες και εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 1,8 δις ευρώ περίπου (στοιχεία Ιουνίου 2016) του ΕΟΠΥΥ προς εκατοντάδες δομές, δημόσιες και ιδιωτικές, υγείας και πρόνοιας στη χώρα μας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

1. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Καβάλας – Συντονιστής Κοινωνικών Υποθέσεων Νέας Δημοκρατίας

2. Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας – Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων Νέας Δημοκρατίας»

ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, θεωρεί ότι η απάντηση βρίσκεται στην επιστολή που απέστειλε στους προαναφερθέντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και στον τύπο, η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος.

Η απάντηση από την «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Αριθ. Πρωτ. 381 Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣ:

– κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, Βουλευτή Καβάλας,

Συντονιστή Κοινωνικών Υποθέσεων Νέας Δημοκρατίας

– κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Βουλευτή Φθιώτιδας,

Συντονιστή Οικονομικών Υποθέσεων Νέας Δημοκρατίας

 

Θέμα: Συμμετοχή Συνεταιριστικών Τραπεζών στη διαχείριση διαθεσίμων του ΕΟΠΥΥ

Κύριοι Βουλευτές,

Με την με Α.Π. 7909/5.9.16 επερώτηση εκφράζετε την αντίθεσή σας στη συμμετοχή και των Συνεταιριστικών Τραπεζών στη διαχείριση των διαθεσίμων του ΕΟΠΥΥ, επικαλούμενοι αδιαφανείς διαδικασίες, παρεμβάσεις και προνομιακή μεταχείριση.

Όπως γνωρίζετε, ο Συνεταιριστικός Τραπεζικός τομέας όλα τα χρόνια λειτουργίας του στηρίζει ενεργά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο την οικονομική δραστηριότητα, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και την υγιή επιχειρηματικότητα, λειτουργώντας συμπληρωματικά και βελτιωτικά στο τραπεζικό σύστημα.

Στις εννέα Συνεταιριστικές Τράπεζες που λειτουργούν στη χώρα μας σήμερα συμμετέχουν 164.000 μέλη και εξυπηρετούνται 400.000 πελάτες. Το 78%, των συναλλασσομένων των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αντιπροσωπεύει περίπου το 15% του συνόλου των ΜΜΕ της χώρας.

Αξίζει επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα ότι, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες παρότι δεν έλαβαν χρηματοδοτική υποστήριξη, μέσω του Ν. 3723/2008, ή με τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

– συνέχισαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης να χρηματοδοτούν τις τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση

– ολοκλήρωσαν επιτυχημένα την ανακεφαλαιοποίησή τους και την κάλυψη των απαιτούμενων κεφαλαίων.

Όπως όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα και οι Συνεταιριστικές Τράπεζες επιδιώκουν την αύξηση των καταθέσεών τους.

Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας, με μοναδική επιδίωξη τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απευθύνθηκε στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής και των Συνεταιριστικών Τραπεζών στη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του ΕΟΠΠΥ.

Εκτιμήθηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι, ο αρμόδιος Αν. Υπουργός κ. Πολάκης Παύλος ανταποκρίθηκε άμεσα και μας ενημέρωσε ότι στα πλαίσια της νομιμότητας και των δυνατοτήτων των προβλεπόμενων διαδικασιών θα δοθεί και στις Συνεταιριστικές Τράπεζες η δυνατότητα να αντλήσουν διαθέσιμα από τον ΕΟΠΥΥ.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι,

∗ επειδή το Θεσμικό και Εποπτικό πλαίσιο δεν εξαιρεί τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τις αντιμετωπίζει ισότιμα με το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα,

∗ επειδή οι Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι αμιγώς Ελληνικές τράπεζες με τοπική λειτουργία που αποδεδειγμένα στηρίζει τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις,

∗ επειδή αποδεδειγμένα σε όλη τη διάρκεια της κρίσης είχαν θετική πιστωτική επέκταση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

∗ επειδή οι τοπικές κοινωνίες και φορείς στηρίζουν ενεργά το θεσμό των Συνεταιριστικών Τραπεζών, όλες οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν και πρέπει να συμβάλουν και όχι να εναντιώνονται σε πολιτικές και ενέργειες που στηρίζουν την Περιφέρεια και σέβονται τη νομιμότητα.

ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΤΑΚΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ».

Το σχόλιο από την Αριστοτέλους:

Δεδομένου ότι η πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι στην ίδια κατεύθυνση με την άποψη της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, η οποία αναφέρεται στην παραπάνω επιστολή, αποσαφηνίζουμε ότι ουδέποτε μεταφέρθηκαν διαθέσιμα του ΕΟΠΥΥ σε οποιαδήποτε συνεταιριστική τράπεζα και ότι αναζητείται η νόμιμη διαδικασία ώστε αυτό να συμβεί το συντομότερο δυνατό.

Αν οι κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν καλυφθούν από αυτή την απάντηση και δεν αποσύρουν την ερώτησή τους, τότε η ερώτηση θα απαντηθεί όπως ορίζουν οι διαδικασίες του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ