Ερώτηση στην Βουλή για ανεκμετάλλευτα κονδύλια στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ο βουλευτής Φθιώτιδος, Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε Ερώτηση για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με την οποία ρωτά τον υπουργό Υγείας τι γίνεται με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου αφού οι πιστώσεις για συγκεκριμένα μηχανήματα, όπως είναι ο αξονικός τομογράφος, είχαν εγκριθεί από την περίοδο 2013-2014. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει εξέλιξη...

Ο κ. Σταϊκούρας επανήλθε για τρίτη φορά με Ερώτηση για το φλέγον αυτό ζήτημα αφού είχε καταθέσει και άλλες δύο τόσο τον περασμένο Νοέμβριο όσο και τον περασμένο Ιανουάριο…

Βασικά το πρόβλημα είναι ότι ενώ έχουν δοθεί επιχορηγήσεις, δεν προχωρούν τα έργα που προβλέπονταν με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιχορηγήθηκε την περίοδο 2013-14 με επιπλέον 600.000 ευρώ για να να προμηθευτεί σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Αλλά ενώ κάποια πράγματα αγοράστηκαν, εκκρεμούν ο πολύ σημαντικός αξονικός τομογράφος αλλά και το μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας

Θέμα: Προμήθεια Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Με την παρούσα Ερώτηση, επανέρχομαι στο ζήτημα της προμήθειας ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Όπως προκύπτει και από απάντηση του Υπουργείου Υγείας (25.02.2016) σε σχετικές Κοινοβουλευτικές μου Ερωτήσεις (1451/26.11.2015 και 2302/13.01.2016), το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιχορηγήθηκε την περίοδο 2013-2014 με επιπλέον πιστώσεις, εκτός Προϋπολογισμού του, ύψους άνω των 600.000 ευρώ για την προμήθεια ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ήδη, έχουν καλυφθεί σημαντικές ανάγκες από αυτή την επιχορήγηση, όπως αποτυπώνεται και στην απάντηση του Υπουργείου Υγείας (Συνημμένο 1).

Όμως, η κάλυψη άλλων εκκρεμεί.

Συγκεκριμένα, δεν έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια του κατωτέρω εξοπλισμού:

1ον. Ενδοαορτική Αντλία, προϋπολογισμού δαπάνης 45.000 ευρώ. Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, από 15.05.2015, δεν έχει καμία ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος (Συνημμένο 2).

2ον. Αξονικός Τομογράφος, προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 ευρώ. Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, από 15.05.2015, δεν έχει καμία ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος (Συνημμένο 3).

3ον. Μηχάνημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας, προϋπολογισμού δαπάνης 65.000 ευρώ. Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, από 15.05.2015, δεν έχει καμία ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος (Συνημμένο 3).

Ειδικότερα για την προμήθεια του αξονικού τομογράφου και του μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας, υπάρχει σχετική επιστολή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας προς την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, της 14.01.2016 (Συνημμένο 4), στην οποία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, «ο κίνδυνος να μην απορροφηθούν έγκαιρα οι σχετικές πιστώσεις». Η συγκεκριμένη επιστολή, σύμφωνα με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, δεν έχει ακόμη απαντηθεί.

Με αυτά τα δεδομένα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

Σε ποιές άμεσες ενέργειες προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί, ώστε να ολοκληρωθεί η προμήθεια της ενδοαορτικής αντλίας, του αξονικού τομογράφου και του μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με δεδομένο, σύμφωνα και με το Υπουργείο Υγείας, ότι οι σχετικές πιστώσεις υφίστανται από την περίοδο 2013-2014;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας