Ερευνα ΟΟΣΑ: 7 στους 10 ‘Ελληνες τρέμουν τα γηρατειά, επειδή δεν έχουν λεφτά

  • Γιάννα Σουλάκη
'Ερευνα του ΟΟΣΑ
'Ερευνα του ΟΟΣΑ αποδεικνύει ότι το 70,5% των Ελλήνων τρέμουν μήπως δεν μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες τους, την ώρα που ο αντίστοιχος μέσος όρος των υπόλοιπων χωρών, δεν ξεπερνά το 47%

Αναπηρία και ασθένεια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στη λίστα των μεγαλύτερων φόβων που αισθάνονται οι Έλληνες, ενώ ακολουθεί ο φόβος της απώλειας εργασίας.

Τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από έρευνα του ΟΟΣΑ για τους κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους που αισθάνονται οι πολίτες τους (Risks that matter), ανάμεσα σε 22.000 ανθρώπους και 21 χώρες.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, για την οικονομική ασφάλειά στα γηρατειά, ανησυχεί το 77% των Ελλήνων και αποτελεί έναν από τους τρεις μεγαλύτερους μακροπρόθεσμους (πέραν της επόμενης δεκαετίας) κινδύνους για τους ίδιους ή τις οικογένειές τους. Πολύ υψηλό είναι και το μέσο ποσοστό στις 21 χώρες (72,1%).

  • Το 70,5% των Ελλήνων θεωρούν τη δυσκολία να καλύψουν τις δαπάνες τους ως έναν από τους τρεις μεγαλύτερους βραχυπρόθεσμους (για τα επόμενα 1-2 χρόνια) κινδύνους για τους ίδιους ή τις οικογένειές τους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται στο 47,3%.
  • Οι δύο άλλοι μεγαλύτεροι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι που αισθάνονται οι Έλληνες είναι η ασθένεια ή η αναπηρία τους (46,1% έναντι 54% κατά μέσο όρο στις 21 χώρες) και η απώλεια της εργασίας τους (42,4% έναντι μέσου όρου 35,5%).
  • Ακολουθεί ο κίνδυνος από τη βία ή το έγκλημα (33% έναντι μέσου όρου 34%).

Ένας από τους μεγαλύτερους μακροπρόθεσμους κινδύνους για τους Έλληνες, επίσης, είναι να μην αποκτήσουν τα παιδιά τους στάτους και ευημερία (62,1% έναντι μέσου όρου 43,5%), όπως επίσης να μην αποκτήσουν οι ίδιοι στάτους και ευημερία (50,9% που είναι επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό έναντι μέσου όρου 42,2%).