Έρχεται ρευστό στους γιατρούς! Πως θα πάρουν πίσω χρήματα από το επίδομα βιβλιοθήκης

  • Iatropedia
Έπρεπε να ακολουθήσουν το δρόμο της δικαιοσύνης οι γιατροί του ΕΣΥ μέσω της ομοσπονδίας του (ΟΕΝΓΕ) για να δικαιωθούν και να πάρουν πίσω χρήματα που δικαιούνται.

Εδώ και χρόνια οι νοσοκομειακοί γιατροί διαμαρτύρονται ότι το επίδομα της βιβλιοθήκης δε θα πρέπει να φορολογείται.

Χρειάστηκαν επίμονες προσπάθειες της ΟΕΝΓΕ για να έρθει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που να τους δικαιώνει. Έτσι οι νοσοκομειακοί γιατροί θα πάρουν επιστροφές χρημάτων από την άδικη φορολογία τους.

Βέβαια υπολείπονται και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες ακόμη.

Δείτε τι διευκρινήσεις δίνει ο νομικός σύμβουλος της ΟΕΝΓΕ

Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω στον πρόεδρο τη ΟΕΝΓΕ Δημήτρη Βαρνάβα:

“Με ιδιαίτερη ικανοποίηση έλαβα γνώση της Εγκυκλίου (ΠΟΛ: 1234/27-10-2014) της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την 04-11-2014, σχετικά με την φορολογική μεταχείριση της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, κατόπιν των υπ’ αριθ. 29/2014 και 2306/2014 ομοφώνων Αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της

Επικρατείας.

Από την εν λόγω Εγκύκλιο συνάγονται τα εξής:

α) Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ οφείλουν να προβούν σε άμεση εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των Οικονομικών ετών 2012 (χρήση 2011), 2013 (χρήση 2012) και 2014 (χρήση 2013) και να επιστρέψουν το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου στους Ιατρούς Ε.Σ.Υ., οι οποίοι υπέβαλαν τροποποιητικές (-ανακλητικές) δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη μετά την έκδοση της ως άνω υπ’ αριθ. 2306/2014 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επίσης, όσοι από τους Ιατρούς Ε.Σ.Υ. Δεν είχαν υποβάλλει στην ΔΟΥ, στην οποία ανήκουν, τροποποιητικές (-ανακλητικές) δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη, θα πρέπει να το πράξουν τώρα, οι δε Προϊστάμενοι των ΔΟΥ οφείλουν να προβούν, ωσαύτως, σε άμεση εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των ως άνω Οικονομικών ετών και στη κατηγορία αυτή των Ιατρών Ε.Σ.Υ. και να επιστρέψουν το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου.

β) Για όσους Ιατρούς Ε.Σ.Υ. εκδόθηκαν Δικαστικές Αποφάσεις που τους δικαιώνουν για προγενέστερα του 2012 Οικονομικά έτη, σε συνέχεια Προσφυγών που άσκησαν, η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα και να προβεί σε νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των εν λόγω Οικονομικών ετών (προγενέστερων του 2012) και να επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου στους δικαιωθέντες Ιατρούς Ε.Σ.Υ.

2. Περαιτέρω, θεωρώ ότι, όσες Προσφυγές προγενέστερων του 2012 Οικονομικών ετών, που εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, γίνουν δεκτές, με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων, η Φορολογική Διοίκηση, οφείλει, επίσης, να συμμορφωθεί άμεσα και να προβεί σε νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος και να επιστρέψει το αχρεωστήτως

καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου.

3. Επισημαίνεται, ότι το ποσό του φόρου που θα πρέπει να επιστραφεί στους δικαιούχους, θα πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που οι δικαιούχοι θα υποδείξουν στη Φορολογική Διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει οφειλή του δικαιούχου Ιατρού προς το Δημόσιο, οπότε θα υπάρξει

ο σχετικός συμψηφισμός.

4. Σχετικά με το ζήτημα του τι θα συμβεί στη συνέχεια, ήτοι για το Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014) και εφεξής, ο δρόμος, πλέον, είναι ανοικτός για την οριστική επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος, με σχετική νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η πάγια μηνιαία αποζημίωση των Ιατρών Ε.Σ.Υ. για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια δεν θα υπόκειται σε φορολόγηση.

5. Επισυνάπτω στο παρόν σημείωμα υπόδειγμα τροποποιητικής-ανακλητικής δήλωσης, που θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ από τους Ιατρούς Ε.Σ.Υ., εφόσον δεν το έχουν πράξει ήδη. Στην εν λόγω δήλωση θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα των Οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014 όπως και Βεβαίωση για τα ποσά που χορηγήθηκαν ως επίδομα βιβλιοθήκης για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δείτε πως η κρίση “έφαγε” αντιδραστήρια και υλικά στα νοσοκομεία!

Στον αέρα το Ογκολογικό “Άγιοι Ανάργυροι”! Χωρίς γιατρούς και υλικά

Δραστική ουσία και με τη …βούλα του ΣτΕ! Πως θα συνταγογραφούν οι γιατροί

Παρενέργειες φαρμάκων και στα Smart Phone! Τι σύστημα φτιάχνει ο ΕΟΦ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν