Επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την απελπισία από τις ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο Καβάλας

  • Γιάννα Σουλάκη
ελλείψεις προσωπικού
'Εγγραφο της προϊσταμένης νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Καβάλας προς τη Διοίκηση, αποδεικνύει την απελπισία που βιώνουν οι εργαζόμενοι, από τις ελλείψεις προσωπικού.

Η αναφορά της Προϊσταμένης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝ Καβάλας, αναφέρει τις δυσμενείς και επισφαλείς συνθήκες νοσηλείας και εργασίας στο Νοσοκομείο, από τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού.

Το έγγραφο αποτελεί, «Άλλη μία απόδειξη για την τραγική κατάσταση που περιήλθαν τα Νοσοκομεία με τις ασκούμενες πολιτικές», αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Η αναφορά για τις ελλείψεις προσωπικού και νοσηλευτών

Η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ.Σταματία Ζεκάκη, κάνει λόγο για 150 ελλείψεις νοσηλευτών. Γεγονός το οποίο, όπως αναφέρει στο έγγραφό της προς τη Διοίκηση, οδηγεί στην πλημμελή παροχή υπηερσιών υγείας και σε λάθη:

«Η Διεύθυνσή μας προσπαθώντας καθημερινά να ελέγχει, καταγράφει, αξιολογεί και ιεραρχεί τις παρουσιαζόμενες ανάγκες, αντιμετωπίζει σχεδόν ανυπέρβλητες δυσχέρειες, διότι πέρα από τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, υπάρχουν και ελλείψεις λόγω αυξημένων απουσιών (αναρρωτικές άδειες, άδειες αναπηρίας, μετατάξεις, μετακινήσεις κ.α.) με αποτέλεσμα τον συνεχή περιορισμό του φάσματος των εναλλακτικών επιλογών της, την αδυναμία αποφυγής κρουσμάτων λαθών και γενικώς την πλημμελή παροχή υπηρεσιών υγείας, λόγω υποστελέχωσης»

«Η οδός στενεύει, καθώς επείκεινται και επιπλέον αποχωρήσεις το απόμενο διάστημα», αναφέρει η προϊσταμένη «και το πρόβλημα θα λάβει εκρητικές διαστάσεις».

Δείτε το έγγραφο της προϊσταμένης νοσηλευτικής υπηρεσίας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Καβάλας: