Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους νοσηλευτές των ΝΠΙΔ και ΟΤΑ

  • Iatropedia
Δικαιωμένο νιώθει το ΔΣ της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος καθώς με έγγραφό του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφέρει ξεκάθαρα ότι επίδομα ανθυγιεινής εργασίας δικαούνται και όσοι απασχολούνται στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" και στα προγράμματα των "Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας".

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Η ΕΝΕαπό το έτος 2012, οπότε και ξεκίνησε η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, είχε υποστηρίξει ότι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματοςθαπρέπει να είναι όλοι ανεξαιρέτως οι νοσηλευτές, οι οποίοι παρέχουν εν τοις πράγμασι νοσηλευτικές υπηρεσίες. Μεταξύ, δε, αυτών η ΕΝΕ είχε συμπεριλάβει και τους απασχολουμένους στο πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι.

Διαβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση:

Η πλήρης δικαίωση της ΕΝΕ επήλθε με την έκδοση του υπ’αριθμ.πρωτ. 2/11730/ΔΕΠ/04-06-2015 εγγράφου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), όπου αποτυπώνεται ρητώς, ότι οι νοσηλευτές που απασχολούνται σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» και «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ηλικιωμένους κατ' οίκον πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ως εκ τούτο το ΓΛΚ θεωρεί ότι οι εν λόγω νοσηλευτές είναι δικαιούχοι του ως άνω επιδόματος κατηγορίας Α', σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν θέματι ΚΥΑ, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της και εφεξής.

Το εν λόγω έγγραφο του ΓΛΚ είναι ιδιαίτερα σημαντικό δοθέντος ότι πέραν της απόλυτης δικαίωσης των θέσεων της ΕΝΕ, αναγνωρίζει τους νοσηλευτές των προγραμμάτων «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» και «Βοήθεια στο Σπίτι» ως δικαιούχους του επίμαχου επιδόματος αναδρομικά και δη από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της επικαλούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ήτοι από τις 24-07-2014, οπότε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ενόψει τούτων η ΕΝΕ δεσμεύεται να παρακολουθήσει την αναδρομική καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους νοσηλευτές και παράλληλα να συνεχίσει τον αγώνα της, ώστε να καταστεί δικαιούχος του εν λόγω επιδόματος ακόμη και ο τελευταίος νοσηλευτής που παρέχει εν τοις πράγμασι νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ