ΕΟΠΥΥ: Έλεγχος ανά ΑΜΚΑ ασθενούς…

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ προχώρησε στη δημιουργία συστήματος ελέγχου στην εφαρμογή έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων του Οργανισμού μέσω της οποίας θα παρακολουθεί τη δαπάνη ανά ΑΜΚΑ ασθενή σε σχέση με τα ανώτερα όρια αποδιδόμενων παροχών ανά είδος παροχής και τη διάρκεια ισχύος, που καθορίζει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.).

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που θέτει ο ΕΚΠΥ σε κάθε γιατρό, θα στέλνετε ενημερωτικό σημείωμα στην οθόνη σχετικά με τη δυνατότητα απόδοσης κάθε παροχής, σε σχέση με όσες έχουν ήδη συνταγογραφηθεί στο συγκεκριμένο ασφαλισμένο.

Έλεγχοι

Έλεγχοι έχουν προστεθεί και στην εφαρμογή εκτέλεσης των γνωματεύσεων με σκοπό στις παροχές να αναφέρονται όρια ανάλογα με τα αποδιδόμενα είδη…

Ο  ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε εξάλλου ότι κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα αποκλειστικής πρόσβασης στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας του, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), όπου με απλό αίτημά του και ενεργοποίηση από το θεράποντα γιατρό , πληροφορείται προσωπικά για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και παροχές που έχει λάβει.