ΕΟΠΥΥ: Απλουστεύεται η αποζημίωση των ειδικών θεραπειών. Δείτε πως!

  • Γιάννα Σουλάκη
ΕΟΠΥΥ
Σε μέτρα για ανακούφιση των ταλαιπωρημένων γονιών, των οποίων τα παιδιά κάνουν χρήση υπηρεσιών ειδικής αγωγής (λογοθεραπείες, εργοθεραπείες κ.α) προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ.

Οι δικαιούχοι αυτών των υπηρεσιών θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκτελούν τα παραπεμπτικά τους από τον ΕΟΠΥΥ σε πιο σύντομους χρόνους, με τη χρήση ειδικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Με το νέο σύστημα ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, η εκτέλεση των παραπεμπτικών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών-εφήβων από τους θεραπευτές θα γίνεται άμεσα ηλεκτρονικά.

Ετσι, ο δικαιούχος θα μπορεί να πηγαίνει σε οποιοδήποτε θεραπευτή της επιλογής του, προσκομίζοντας μόνο την εκτύπωση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης. Στη συνέχεια ο δικαιούχος, αφού λάβει την απόδειξη καταβολής του τιμήματος της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά και το παραστατικό εκτέλεσης των πράξεων, θα αποζημιώνεται από το ΠΕΔΙ-ΕΟΠΥΥ της περιοχής του.

Τι πρέπει να κάνει το θεραπευτήριο ή ο ιδιώτης θεραπευτής

Το θεραπευτήριο ή ο ιδιώτης που παρέχει θεραπείες ειδικής αγωγής θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 10/05/19 να προμηθευτεί εγκαίρως από το ΠΕ.ΔΙ – ΕΟΠΥΥ της περιοχής τους, τους κωδικούς (κλειδάριθμο) για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα, από τον Οργανισμό.

Εάν πρόκειται για θεραπευτήριο, για την παραλαβή του κλειδάριθμου θα πρέπει να προσκομίσει:

  • την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όλων των θεραπευτών που εργάζονται σ’αυτό και παρέχουν υπηρεσίες
  • αντίγραφο της ταυτότητάς τους
  • τα ΑΦΜ και ΑΜΚΑ τους

Στη συνέχεια τα θεραπευτήρια / ιδιώτες θεραπευτές, θα αποκτήσουν κωδικούς eΔΑΠΥ από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό σύστημα. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα παραλαμβάνουν τον κλειδάριθμο από την οποιαδήποτε ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ με προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας-διαβατηρίου και θα ενεργοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία.

Προσοχή! Από τις 10/05/19 οι εκτελέσεις και αποζημιώσει ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδικής αγωγής θα γίνονται υποχρεωτικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Πως θα αποζημιώνεται ο ασφαλισμένος από τον ΕΟΠΥΥ

Για την αποζημίωση των πράξεων το θεραπευτήριο/θεραπευτής θα δίνει στον ασφαλισμένο:

  • την απόδειξη παροχής υπηρεσιών
  • την εκτύπωση του παραστατικού εκτέλεσης από την ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία θα αναγράφει πόσες και
  • ποιες θεραπευτικές πράξεις εκτέλεσε

Η εκτύπωση θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές και των δύο πλευρών.

Ο δικαιούχος στη συνέχεια θα υποβάλλει στην ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ αίτημα αποζημίωσης προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά και θα αποζημιώνεται εντός 30 ημερών.

Δείτε τη σχετική απόφαση ΕΔΩ