ΕΟΠΥΥ: Αφήνουν όρθιο μόνο το κτήριο και το όνομα- Όλες οι αρμοδιότητες στο υπουργείο Υγείας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Δεν αφήνουν τίποτα όρθιο και τίποτα στην τύχη, όπως όλα δείχνουν! Με Προεδρικό Διάταγμα παίρνουν όλες -αλλά όλες- τις σημαντικές αρμοδιότητες από το Υπερταμείο που μπήκε στην ζωή μας την 1η Ιανουαρίου 2012, και τις μεταφέρουν σε διεύθυνση του υπουργείου Υγείας. Το θέμα σχολίασε αποκλειστικά στο iatropedia ο τομεάρχης Υγείας της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου κάνοντας αναφορά σε "άδειο πουκάμισο".

Όλες οι σημαντικές αρμοδιότητες θα είναι στα χέρια του εκάστοτε υπουργού Υγείας. Όλα τα θέματα που αφορούν στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων στην χώρα μας, θα ελέγχονται διοικητικά και οικονομικά από τον ένοικο της Αριστοτέλους.

Επί της ουσίας, με το Προεδρικό Διάταγμα, που μπορείτε να διαβάσετε εδώ ΠΔ1212017 , καταργούν τις αρμοδιότητες του ΔΣ και του προέδρου του Οργανισμού και τους καθιστούν απλούς υπαλλήλους -διεκπεραιωτές. Και είναι πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε σήμερα και αύριο την αντίδραση εκ μέρους του κ. Σωτήρη Μπερσίμη που δεν έχει καμία ανάγκη (εργασιακή ή άλλη) να μείνει σε ένα «άδειο πουκάμισο» όπως χαρακτηρίζει πιο κάτω τον Οργανισμό ο τομεάρχης Υγείας της ΝΔ.

Το Iatropedia έχει από χθες το απόγευμα το ρεπορτάζ αυτό που αλλάζει τα πάντα αλλά δίνει σήμερα συνέχεια στο σοβαρό αυτό θέμα καθώς ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Το πως, μπορεί κάποιος να το καταλάβει αν αναλογιστεί ότι όλες οι αποφάσεις για μείωση του προϋπολογισμού σε φάρμακα, υπηρεσίες και υλικά λήφθηκαν τα τελευταία αυτά χρόνια από την κεντρική διοίκηση λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων.

Επίσης, όλες οι καλές εκβάσεις σε διαφωνίες με ανθρώπους της αγοράς και σε συμφωνίες με επαγγελματίες στην Υγεία, έγιναν από την διοίκηση του Ταμείου όταν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και «τα βρήκαν».

Με τον κεντρικό έλεγχο που επιχειρείται τώρα, είναι πολύ πιθανό να δούμε περισσότερες περικοπές και λιγότερες συμφωνίες. Μακάρι να πέσουμε έξω…

Αποκλειστική δήλωση στο iatropedia από τον τομεάρχη Υγείας της ΝΔ, Βασίλη Οικονόμου:

«Μιλάμε για την ουσιαστική κατάργηση του ΕΟΠΥΥ ο οποίος γίνεται ένα άδειο πουκάμισο αφού η κομματική νομενκλατούρα του ΣΥΡΙΖΑ σφιχταγκαλιάζει μέσω του κύριου υπουργού τον μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό Υγείας. Η Νέα Δημοκρατία είναι πλήρως αντίθετη με αυτήν την αποσάθρωση του ΕΟΠΥΥ και δεν θα ανεχτούμε επ ουδενί να εξελιχθεί σε μία μαριονέτα στα χέρια του μοιραίου, όπως αποδεικνύεται για την εξέλιξη του Οργανισμού, Ανδρέα Ξανθού. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει έναν ανεξάρτητο, δημόσιο Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας του ελληνικού λαού».

Διαβάστε παρακάτω τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα:

Με το άρθρο 12 του ΠΔ δημιουργείται Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στην οποία ιδρύεται τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τις εξής αρμοδιότητες:
-Παροχή κατευθύνσεων προς τον Οργανισμού για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του, σύμφωνα με το Μ.Π.Δ.Σ. (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής).
-Έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του σχεδίου που υποβάλλεται για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ., και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω του σχεδίου του Προϋπολογισμού του.
-Διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης του προσχεδίου Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους και Οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ.

-Έγκριση και η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού και η διασφάλιση ότι ευθυγραμμίζεται με το Μ.Π.Δ.Σ. και τις Εγκυκλίους και Οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ.
-Μελέτη, επεξεργασία, επιμέλεια καθιέρωσης γενικών κανόνων που αφορούν στους διαχειριστικούς κανονισμούς και στη λογιστική οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού καθώς και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή αυτών.
-Παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του ΕΟΠΥΥ και η καθοδήγησή του για τη δημιουργία υγιών συστημάτων και διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και συμμόρφωσής του με αυτά.
Σύναψη Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Οργανισμού, με στόχο την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Παρακολούθηση

-Παρακολούθηση των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και σε περίπτωση που εκτιμάται ότι θα υπάρξει υπέρβαση αυτών θα μεριμνά εγκαίρως και θα προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.
-Παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Οργανισμού.
-Εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δέσμευσης από τον Οργανισμού.
-Παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ.
-Πρόταση επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ με τη διαδικασία προκαταβολών μέσω αιτήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
-Έγκριση επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ σε εκτέλεση του Προϋπολογισμού του με χρηματικά εντάλματα.
Παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΕΟΠΥΥ σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση.

-Έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τον ΕΟΠΥΥ οικονομικών στοιχείων.
-Συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την κατάρτιση αναφορών για τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.
-Συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού για την κατάρτιση αναφορών για τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό.
-Η διανομή εγκαίρως εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση του ΕΟΠΥΥ.

Από την άλλη πλευρά, με το άρθρο 30 δημιουργείται αυτοτελές τμήμα εποπτείας, ανάπτυξης και λειτουργίας ΕΟΠΥΥ, το οποίο υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε υπουργό Υγείας και το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

-Διοικητική εποπτεία του ΕΟΠΥΥ όσον αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του και στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την ασφάλιση υγείας στον τομέα των παροχών υγείας.
-Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, μετά από πρόταση του ΕΟΠΥΥ και η τροποποίηση αυτού.
-Κατάρτιση του Οργανισμού του ΕΟΠΥΥ και η σύσταση οργανικών θέσεων μετά από πρόταση του Οργανισμού.

-Εισήγηση για τον καθορισμό του ύψους αμοιβής και του αριθμού επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών/οδοντιάτρων με τον ΕΟΠΥΥ.
-Εισήγηση για τη ρύθμιση της ελεγκτικής διαδικασίας των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών παροχών.
-Μέριμνα για τη σύσταση Επιτροπών στον ΕΟΠΥΥ.
-Καθορισμός των επιτρεπόμενων ορίων δαπανών του ΕΟΠΥΥ για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.
-Καθορισμός καταλόγου παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.

-Διαχείριση θεμάτων συνταγογράφησης φαρμάκων.
-Διαχείριση θεμάτων ηλεκτρονικής καταχώρησης συνταγών.
-Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας.