ΕΟΠΥΥ: Διεθνής διαγωνισμός με προϋπολογισμό 39 εκατ. ευρώ

  • Iatropedia
Κι όσο βρίσκεται σε εξέλιξη ο διεθνής διαγωνισμός για ανάδειξη...διοικητού, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε και στην προκήρυξη ενός ακόμα σημαντικού, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης συνταγών.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Οι πάροχοι πληρώνονται -όταν πληρώνονται- με το σταγονόμετρο αλλά λεφτά υπάρχουν στον ΕΟΠΥΥ καθώς προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου, ο οποίος θα θα οργανώσει το σύστημα διαχείρισης συνταγών.

Ο διαγωνισμός θα είναι ηλεκτρονικός, με προϋπολογισμό 3,19 εκατομμύρια ευρώ (συν ΦΠΑ) και με διάρκεια 24 μήνες από την κατακύρωσή του.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 το μεσημέρι, με καταληκτικά ημερομηνία την 9η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 3 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Θα υπάρξει κανονική προθεσμία 22 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν