ΕΟΦ: Προσοχή επικίνδυνα αναβολικά στην αγορά!

  • Iatropedia
Όπως ενημέρωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) στην αγορά κυκλοφορούν και ήδη κατασχέθηκαν επικίνδυνα αναβολικά και συγκεκριμένα το ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα NANDROLONE DECANOATE/NORMA.

Όπως επισημαίνει ο ΕΟΦ : «κατά τη διάρκεια ελέγχου των αρμοδίων αρχών σε χώρο μη νόμιμης πώλησης φαρμάκων κατασχέθηκαν συσκευασίες του φαρμακευτικού προϊόντος NANDROLONE DECANOATE/NORMA ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα 200 MG/2ML.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πλαστά (ψευδεπίγραφα) προϊόντα με τα παρακάτω στοιχεία :

Αριθμός Παρτίδας Ημερομηνία Λήξης Συσκευασία

L 0305011 EXP 12 2013

1 φιαλίδιο των 2 ml

L 0601002 EXP 08 2014

1 φιαλίδιο των 2 ml

Οι συγκεκριμένες παρτίδες δεν περιέχουν τη δραστική ουσία νανδρολόνη (nandrolone) και παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από το εγκεκριμένο προϊόν, οι οποίες δεν είναι εύκολο να εντοπισθούν με γυμνό οφθαλμό και από μη ειδικούς.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία για την είσοδο των παρτίδων αυτών στη νόμιμη αλυσίδα διανομής του προϊόντος στην οποία η διάθεσή του γίνεται μόνο από φαρμακεία και με ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία.

Επισημαίνουμε ότι το προϊόν NANDROLONE DECANOATE υπάγεται στα αναβολικά στεροειδή και χρησιμοποιείται παρανόμως για την αύξηση της απόδοσης των αθλητών. Για το λόγο αυτό, διατίθεται ευρέως και μέσω διαδικτύου από μη εγκεκριμένες και ανεξέλεγκτες πηγές, χωρίς καμία πιστοποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας.

Ο ΕΟΦ ενημερώνει όλους τους εμπλεκομένους στον εφοδιασμό της Ελληνικής αγοράς, αλλά και τους τελικούς χρήστες / ασθενείς, να διαβάζουν προσεκτικά τον αριθμό παρτίδας που αναγράφεται στη συσκευασία του NANDROLONE DECANOATE/NORMA ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα 200 MG/2ML που έχουν στην κατοχή τους. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρόκειται για τις παραπάνω παρτίδες, δεν πρέπει να διατεθούν ή να χρησιμοποιηθούν και να ενημερωθεί άμεσα ο ΕΟΦ.