Ένωση Ασθενών Ελλάδος: Χαιρετίζουν τη συμμετοχή τους σε επιτροπές του Υπουργείου Υγείας που λαμβάνουν σοβαρές αποφάσεις

  • Γιάννα Σουλάκη
Ασθενών
Ένα χρόνιο αίτημα των ασθενών έγινε δεκτό από το Υπουργείο Υγείας, η ηγεσία του οποίου αποφάσισε να συμπεριλάβει εκπροσώπους της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, σε επιτροπές που αποφασίζουν για τη φαρμακευτική δαπάνη, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τα μητρώα ασθενών.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής της στην Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία Μητρώων Ασθενών.

Οι σύλλογοι ασθενών έχουν διαχρονικά επισημάνει την ανάγκη συμπερίληψης των ληπτών υπηρεσιών υγείας στις διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων, καθώς η μεταρρύθμιση αυτή «θα έχει θετικό αντίκτυπο οριζόντια σε όλες τις πτυχές του υγειονομικού συστήματος», όπως αναφέρουν.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων, όπως αναφέρουν, βοηθά στους εξής τομείς:

  • Ενίσχυση της δημοκρατίας και της συμμετοχικότητας
  • Ανάπτυξη ευρέων κοινωνικών συμμαχιών για την προώθηση και εφαρμογή των πολιτικών υγείας
  • Λήψη αποφάσεων και εφαρμογή πολιτικών με τη συνεκτίμηση της εμπειρίας των ληπτών υπηρεσιών υγείας
  • Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας
  • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της διεθνούς δικτύωσης και της κατάρτισης εξειδικευμένων εκπροσώπων των ασθενών
  • Επένδυση στην αξιολόγηση των πολιτικών και των υπηρεσιών υγείας

«Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Ένωσης στην Εθνική Επιτροπή για τη δημόσια υγεία βάσει του σχεδίου νόμου που τέθηκε από τις 4 Φεβρουαρίου σε δημόσια διαβούλευση, δημιουργεί την αισιοδοξία ότι η Πολιτεία αντιλαμβάνεται έμπρακτα την προστιθέμενη αξία της ισότιμης συμμετοχής των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και της δημιουργίας μίας «εθνικής συμμαχίας» στο χώρο της υγείας προς όφελος του υγειονομικού συστήματος και του κάθε πολίτη», καταλήγουν τα μέλη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος.