ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: Παταγώδης η αποτυχία της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Υγεία

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σε μία προκήρυξη για 2800 περίπου θέσεις, μόνο 657 ανταποκρίθηκαν. Από αυτούς, δεν έχουν μοριοδοτηθεί 200 ιατροί από την επιτροπή λόγω ελλείψεων στις υποβολές των δικαιολογητικών τους.

‘Opvw epishma;inoyn ap;o thn ENI-EOPYY, «ενώ οι οικογενειακοί ιατροί της χώρας δεν υπερβαίνουν αριθμητικά τους 1.000, το Υπουργείο “βαφτίζει” οικογενειακούς ιατρούς τους ιατρούς των δημόσιων δομών και οραματίζεται παραπομπές gatekeeping κλειστού τύπου με συμβάσεις εφεδρείας /ομηρίας για τις λοιπές ειδικότητες, επιχειρώντας να διαλύσει ό,τι έχει μείνει από την ιδιωτική ΠΦΥ. Επειδή δεν υπάρχουν δυνατότητες κάλυψης του κενού από τη δημόσια ΠΦΥ, αυτή η καταστροφική εμμονή εξελίσσεται σε ένα πολύ επικίνδυνο πείραμα για τη δημόσια υγεία με την περιορισμένη δυνατότητα κάλυψης των ασθενών. Η πρόταση συλλογικής σύμβασης του Υπουργείου Υγείας με τον ΠΙΣ για τις ειδικότητες απορρίπτεται στο σύνολό της από την ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ διότι έρχεται σε αντίθεση με τις πάγιες θέσεις του ιατρικού κόσμου και της κείμενης νομοθεσίας».

Από τους επίδοξους σχεδιαστές της ΠΦΥ του Υπουργείου Υγείας:

Α. Προτείνεται άρση της ισοτιμίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Προαναγγέλλεται μείωση του προϋπολογισμού για την ιδιωτική ΠΦΥ.
Β. Προτείνεται άρση της ισοτιμίας υπογραφής / παραπομπής από οικογενειακό ή εξειδικευμένο γιατρό.
Γ. Προτείνεται άρση της καθολικότητας της συλλογικής σύμβασης του ΠΙΣ για όλες τις ειδικότητες.
Δ. Τίθενται εμπόδια πρόσβασης του ασθενούς στον ιατρό της επιλογής του.
Ε. Επιτάσσεται το ιδιωτικό έργο με αναξιοπρεπείς αμοιβές και μετακινήσεις ιατρών από την έδρα λειτουργίας των ιδιωτικών τους ιατρείων. Ανισότητα αμοιβής του ιατρού ανάλογα με ύπαρξη παραπομπής ή όχι.

Η αποτυχία της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ είναι παταγώδης καθώς δεν υπάρχει επαρκής αριθμός οικογενειακών ιατρών που να καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού, δεν έχουν αναπτυχθεί όλες οι ΤΟΜΥ, λείπει η υποδομή για την εγκατάσταση α. των μηχανισμών, β. της ψηφιακής πλατφόρμας και γ. των διαδικασιών λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας.

Η διαπραγμάτευση για τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ οφείλει να αρχίσει από μηδενική βάση μετά από διαβούλευση και με την ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, που εκπροσωπεί τους ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥκαι αποτελούν τον πυλώνα της ΠΦΥ στην χώρα μας σήμερα, προς όφελος της δημόσιας υγείας αλλά και της αξιοπρέπειας του ιατρού κατά την άσκηση του έργου του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου   Χρήστος Παπασιδέρης