Ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πρόσβαση των πολιτών στα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων

  • Γιάννα Σουλάκη
ΦΕΚ
Με γρήγορους ρυθμούς το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ δρομολογούν την εφαρμογή της ηλεκτρονικής έκδοσης διαγνωστικών εξετάσεων και βεβαιώσεων νόσησης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρόσβαση των πολιτών στο ηλεκτρονικό σύστημα θα ξεκινήσει στις 20 Δεκεμβρίου.

Με εγκύκλιο που απέστειλε προς όλους τους Διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, ενημερώνει για τη δημιουργία «Ψηφιακού Αποθετηρίου Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων», έναν ηλεκτρονικό φάκελο δηλαδή, στον οποίο θα αποθηκεύονται τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων που θα διενεργούν οι πολίτες στις δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες υγείας.

Στο ίδιο πλαίσιο δημιουργείται και «Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλείας ή Εξέτασης Ασθενούς» στα νοσοκομεία και τις κλινικές της χώρας, μέσω του οποίου οι πολίτες θα προμηθεύονται βεβαιώσεις νοσηλείας σε νοσοκομεία ή δομές Υγείας της χώρας.

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα αποτελούν τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Υ.φ.Υ.) του κάθε πολίτη, ο οποίος θα δύναται να έχει πρόσβαση σε αυτά, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που θα είναι προσβάσιμη μέσα από την ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (gov.gr) καθώς και μέσα από την εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα MyHealth app.

Δείτε επίσης – Τέλος στις σακούλες με τη “χαρτούρα”: Έρχεται η ηλεκτρονική πρόσβαση σε αποτελέσματα εξετάσεων

Διασύνδεση των νοσοκομείων με τα συστήματα της ΗΔΙΚΑ

Για την υλοποίηση του νέου αυτού εγχειρήματος τα νοσοκομεία έχουν ήδη προχωρήσει πιλοτικά στη διασύνδεση τους με τα συστήματα της Η.ΔΙ.Κ.Α., ενώ ξεκινά και το «ανέβασμα» των δεδομένων στα Ψηφιακά Αποθετήρια που λειτουργούν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ως τμήματα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.

Ωστόσο, προκειμένου τα νοσοκομεία της χώρας να διαλειτουργούν με τα ανωτέρω Ψηφιακά Αποθετήρια για να τα ενημερώνουν με δεδομένα, θα πρέπει να προσαρμόσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα.

Οι δαπάνες για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων είναι: 3.000 ευρώ για το Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων και 1500 ευρώ για το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών Εξετάσεων ανά νοσοκομείο, με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης να ανέρχεται σε 4.500 ευρώ ανά νοσοκομείο.

Βήμα βήμα η διαδικασία για τον πολίτη

Τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς (λήπτη υπηρεσιών υγείας) δύνανται να χορηγούνται με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο ενδιαφερόμενος ασθενής αυθεντικοποιείται μέσω του gov.gr με τη χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων, ενώ στη συνέχεια απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP), o οποίος αποστέλλεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του ασθενούς.

Ειδικά για τους ανήλικους, ενημερώνονται οι φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους.

Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, εμφανίζεται στον ασθενή λίστα με τα παραπεμπτικά διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων, στις οποίες έχει υποβληθεί. Ο ασθενής επιλέγει από τη λίστα το παραπεμπτικό, που έχει εκτελεσθεί και που αντιστοιχεί στις διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις για τις οποίες θέλει να λάβει τα αποτελέσματα και αιτείται να εκδοθεί το σχετικό αντίγραφο αποτελεσμάτων.

Το αντίγραφο των αποτελεσμάτων εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων περιλαμβάνει τα κάτωθι δεδομένα:

α) Στοιχεία ταυτοποίησης πολίτη (ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο)

β) Στοιχεία γνωματεύοντα ιατρού (ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα)

γ) Στοιχεία εργαστηρίου και Αριθμός παραγγελίας

δ) Ημερομηνία λήψης δείγματος

ε) Ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων

στ) Κατηγορία διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων

ζ) Στοιχεία διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων (Περιγραφή εξέτασης, Μέθοδος εξέτασης, Ημερομηνίαέκδοσης αποτελέσματος, Αποτέλεσμα εξέτασης, Μονά[1]δα μέτρησης, Απόλυτη τιμή αποτελέσματος εξέτασης, Όρια φυσιολογικών τιμών)

η) Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον ασθενή ή/και τον αποδέκτη του αντιγράφου των αποτελεσμάτων του ασθενούς. Η επαλήθευση γίνεται μέσω gov.gr

θ) Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών.