ΕΝΕ: Μην ξεχνάμε τα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών στις Μονάδες Αιμοληψίας έναντι τεχνολόγων- παρασκευαστών επισημαίνονται σε έγγραφο που απέστειλε το ΔΣ της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος προς την διοίκηση του ΓΟΝΑ "Άγιος Σάββας" για να μπουν κάποια πράγματα στην θέση τους.

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή της ΕΝΕ:

Προς: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
κ.ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΗ
Κοιν. : -ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
-ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα:«ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ »

Ενόψει της υπ’αριθμ.πρωτ. 3086/06-04-2016 Απόφασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», δυνάμει της οποίας ορίζεται, ότι οι αιμοληψίες των εσωτερικών ασθενών θα εκτελούνται συνεπικουρικά από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές, επισημαίνονται τα κάτωθι.

Όπως είναι ήδη γνωστό και έχει επανειλημμένως τονιστεί από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), τα επαγγελματικά δικαιώματα και κατ’επέκταση τα υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του ΠΔ 351/1989. Μεταξύ αυτών ουδόλως συγκαταλέγεται η διενέργεια αιμοληψίας.

Η ως άνω απόλυτα βάσιμη άποψη και θέση έχει επιβεβαιωθεί πλήρως και δια της δικαστικής οδού και δη της υπ’αριθμ. 2264/1996 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών. Η εν λόγω απόφαση επικυρώθηκε μετέπειτα από την υπ’αριθμ. 4978/1997 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικώς τα ακόλουθα:

Η εργασία των τεχνολόγων – παρασκευαστών είναι και η διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων, η οποία αρχίζει με την λήψη αίματος και γίνονται και οι δύο (αιματοληψία και αιματολογική εξέταση) με την επίβλεψη και την ευθύνη των ιατρών που έχουν την ειδικότητα αυτή και οι οποίοι δίδουν τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις στους τεχνολόγους – παρασκευαστές, όταν παραστεί ανάγκη. Κι αυτό συμβαίνει γιατί οι τεχνολόγοι – παρασκευαστές έχουν τις κατάλληλες γνώσεις εφόσον είναι απόφοιτοι σχολών αυτής της ειδικότητας, αλλά έχουν και την εμπειρία, λόγω της καθημερινής σε μεγάλο αριθμό λήψης αίματος και αιματολογικών εξετάσεων. Επιπλέον, από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 163/1996, προκύπτει ότι οι τεχνολόγοι -παρασκευαστές επιτελούν κάθε αιμοληψία που γίνεται στο νοσοκομείο όπου υπηρετούν χωρίς να γίνεται διάκριση για εξωτερικούς ασθενείς και για εσωτερικούς.

Όπως σαφώς προκύπτει από το σκεπτικό της εφετειακής απόφασης, η αιμοληψία στο χώρο των νοσοκομείων είναι Ιατρική Πράξη η οποία μπορεί να ανατεθεί στους τεχνολόγους – παρασκευαστές και όχι στους νοσηλευτές.

Κατά συνέπεια, η αιμοληψία δεν εμπίπτει στο πεδίο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του κλάδου των Νοσηλευτών.

Υπ’αυτήν την έννοια η υπ’αριθμ.πρωτ. 3086/06-04-2016 Απόφαση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», κατά το μέρος που ορίζει ότι οι αιμοληψίες των εσωτερικών ασθενών θα εκτελούνται και από τους νοσηλευτές, είναι παράνομη, ως ερχόμενη σε ευθεία αντίθεση με το προεκτεθέν κανονιστικό πλαίσιο και τα πορίσματα της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Εντεύθεν, καλούμε την διοίκηση του ως άνω νοσοκομείου όπως ανακαλέσει – τροποποιήσει άμεσα την συγκεκριμένη απόφαση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται από την πλευρά των νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης    Αριστείδης Δάγλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν