Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι νέες παραλλαγές αποτελούν, όχι έναν νέο ιό, αλλά ένα τμήμα της μετάλλαξης της Όμικρον. Έτγσι, δεν είναι επί του παρόντος χρήσιμο να αναβαθμιστεί η σημασία τους.